Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Sekretariat PD przy POLADA

Informujemy, iż od dnia 1 września br.  funkcjonuje sekretariat Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Zmiana ma na celu uczynienie zadość przepisom znowelizowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Międzynarodowego Standardu Zarządzania Wynikami, dotyczących niezależności operacyjnej i instytucjonalnej organów dyscyplinarnych. Powyższa zmiana wpłynie także na usprawnienie prac Panelu oraz możliwość realizacji postępowań o charakterze międzynarodowym.

Przypominamy, iż Panel Dyscyplinarny przy POLADA jest niezależnym organem powoływanym przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej do rozstrzygania spraw związanych z dopingiem w sporcie.  Podstawą prawną regulującą funkcjonowanie Panelu jest ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą spraw realizowanych przed Panelem Dyscyplinarnym  przy POLADA proszę kierować na adres wojciech.robinski@antydoping.pl