Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Rekordowa liczba szkoleń antydopingowych. Podsumowanie działań edukacyjnych 2022 w POLADA

W 2022 roku POLADA przeprowadziła rekordową liczbę 120 akcji edukacyjnych i z wiedzą antydopingową dotarła do blisko 5900 odbiorców: zawodników kadr narodowych, uczniów szkół mistrzostwa sportowego, trenerów, rodziców, fizjoterapeutów i lekarzy. Łącznie spotkania odbyły się z przedstawicielami 34 dyscyplin sportu.

Duża część akcji miała charakter multidyscyplinarny. Najczęściej z wiedzy korzystali przedstawiciele piłki nożnej – 9 akcji, podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i rugby  – po 8, siatkówki – 7 oraz piłki ręcznej i tenisa po 6.

W 6 akcjach edukacyjnych udział brali sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym zdecydowana większość polskich uczestników Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie. 24 akcje miały miejsce w szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach prowadzących klasy sportowe. 10 związanych było z udziałem w kongresach, konferencjach i zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Trenerskiej.

HatTrick, „Antydoping bez tajemnic” i jeszcze więcej edukacji!

Po raz pierwszy w historii działalności POLADA, odbyło się spotkanie z dziennikarzami pn. „Antydoping bez tajemnic”, w ramach którego przekazano wiedzę z różnych obszarów działalności Agencji, od kwestii prawnych, przez kontrole i śledztwa, aż po edukację: Dziennikarze i media są jednym z najważniejszych przekaźników wiedzy na temat antydopingu, są także promotorami zachowań zgodnych z zasadą fair play, dlatego spotkanie z nimi w takiej formie było dla nas istotne – podkreśla Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Wytyczne światowe dotyczące edukacji antydopingowej także coraz częściej podkreślają rolę mediów w działaniach edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom POLADA podejmuje takie działania, które będą spójne z oczekiwaniami Światowej Agencji Antydopingowej i które również będą skuteczne w kraju ­– dodaje Grzegorz Borkowski, kierownik Departamentu Informacji i Edukacji w POLADA.

W 2022 roku POLADA podpisała umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, by wspólnie realizować program UEFA o nazwie HatTrick. W ramach projektu eksperci dotarli z wiedzą do wszystkich reprezentacji kobiet i zainteresowanych szkoleniami żeńskich klubów piłkarskich. W grudniu odbyła się także konferencja medyczna PZPN z licznym udziałem ekspertów POLADA. 

Stoiska POLADA były obecne także podczas dużych imprez sportowych organizowanych w Polsce, tj.: Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi, Mistrzostwa Europy U15 i U17 w podnoszeniu ciężarów, czy Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym.

Polska Agencja Antydopingowa szeroko angażuje się także w działania na rzecz sportu młodzieżowego i amatorskiego. Eksperci POLADA byli obecni m.in., na takich wydarzeniach jak: Camp Akademii 3×3, finał akcji „Ręczna na Orliku”, spotkania w ramach Szkolnej Akademii Olimpijskiej  i oczywiście podczas „Biegam z czystą przyjemnością” – biegu organizowanego przez POLADA i promującego czysty sport.

Pod koniec roku zorganizowano także specjalne szkolenie dla sportowców podających dane pobytowe w systemie ADAMS. 

API i Baza Leków Zabronionych

Kluczowa działalność ekspertów POLADA to także Antydopingowe Pogotowie Informacyjne. Za pośrednictwem tego narzędzia, tylko w minionym roku, setki sportowców drogą telefoniczną (314) i mailową (42) otrzymały wskazówki dotyczące zażywanych leków lub suplementów diety.

Niezwykle istotna okazuje się także Baza Leków Zabronionych, która dla wielu zawodników, trenerów, lekarzy czy pracowników związków sportowych stanowi bardzo ważne źródło wiedzy. W 2022 roku liczba zapytań wyniosła 39450. Najczęściej pojawiały się pytania o leki przeciwbólowe i leki stosowane w grypie lub przeziębieniu.

Platforma ADEL                       

1859 polskich sportowców, lekarzy i trenerów ukończyło kursy ADEl, uzyskując certyfikat podpisany przez prezydenta WADA Witolda Bańkę. Wśród 12 różnych poradników największym powodzeniem cieszyły się: angielskojęzyczny kurs „For International Level Athletes” ukończony przez 1496 sportowców oraz „For High Performance Coaches” ukończony przez 163 trenerów.

Dla wszystkich posiadaczy certyfikatów jest też ważna informacja. WADA zdecydowała się na rozpoczęcie procesu tzw. RE-certyfikacji kursów. Oznacza to, że wszyscy będą zobowiązani do przypomnienia sobie najważniejszych regulacji i zapoznania się ze zmianami po 2 latach od otrzymania certyfikatu. Tydzień po wygaśnięciu ważności certyfikatu każdy użytkownik ma otrzymać drogą mailową informację o konieczności odnowienia swojej wiedzy w wybranym zakresie.