Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Raport Roczny POLADA 2020

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na działalność organizacji antydopingowych na całym świecie. Spowodowała, że narodowe agencje antydopingowe, takie jak POLADA, musiały dostosować się do funkcjonowania w nowych warunkach. Mimo przeciwności losu, okres pandemiczny został odpowiednio wykorzystany przez Polską Agencję Antydopingową.

Rok 2020 był trudny, ale dzięki determinacji zespołu POLADA nauczyliśmy się funkcjonować w wyjątkowych okolicznościach i byliśmy w stanie kontynuować narodowy program antydopingowy. Paradoksalnie niektóre obszary
takie jak realizacja odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping czy działania śledcze były prowadzone nawet z większą intensywnością niż w latach przed pandemicznych
– mówi Michał Rynkowski dyrektor POLADA.

W 2020 roku program kontroli antydopingowych realizowano poza zawodami, często w sposób indywidualny, kontynuowano realizację postępowań dyscyplinarnych oraz działalność śledczą. Do działań informacyjnych oraz edukacyjnych w pełni wykorzystano możliwości programów e-learnignowych oraz platform służących do przeprowadzania zajęć w formie zdalnej. Kontrole antydopingowe przyniosły rezultat w postaci pierwszych w historii wyników na wykrycie EPO, dotyczących dwóch zawodników kolarstwa. Ze względu na realizację intensywnego programu kontroli indywidualnych przeprowadzanych poza zawodami odnotowano większą niż zwykle liczbę błędów w zakresie podawania danych czy tzw. nietrafionych kontroli antydopingowych.

Rok 2020 w dużej mierze został poświęcony na dostosowanie krajowych przepisów oraz polityk do znowelizowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Prace były realizowane równolegle w obszarze procesu legislacyjnego ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz regulacji POLADA w tym, przepisów antydopingowych POLADA. Ponadto kontynuowane były działania o charakterze międzynarodowym, w szczególności w zakresie współpracy ze Światową Agencją Antydopingową oraz Radą Europy. POLADA rozpoczęła finalizację projektu współpracy z Ukraińskim Centrum Antydopingowym.

Wszystkie szczegółowe dane znajdują się w Raporcie Rocznym POLADA 2020: