Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Przedstawiciele POLADA ze szkoleniem na Słowacji

Na zaproszenie Słowackiej Agencji Antydopingowej (SADA) przedstawiciel POLADA wziął udział w szkoleniu dla słowackich kontrolerów antydopingowych, które odbyło się w Trenčianske Teplice. Polską Agencję Antydopingową reprezentował adw. Łukasz Krych, kontroler antydopingowy oraz pełnomocnik POLADA w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych.

Podczas szkolenia POLADA zaprezentowała istotne aspekty kontroli antydopingowych podczas międzynarodowych zawodów sportowych, w szczególności posiłkując się ostatnimi doświadczeniami z Igrzysk Europejskich 2023, które odbyły się w Krakowie i Małopolsce. Celem szkolenia było przygotowanie słowackich kontrolerów do udziału w kontrolach na najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach sportowych, jak na przykład nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Dodatkowo przy okazji wizyty POLADA podzieliła się doświadczeniami w przedmiocie prowadzenia postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych oraz w zakresie szkolenia kontrolerów antydopingowych. Z kolei SADA zaprezentowała praktyczne aspekty stosowania aplikacji Światowej Agencji Antydopingowej – DCO Central, która służy do elektronicznego wypełniania dokumentów podczas kontroli antydopingowych bez konieczności stosowania papierowych formularzy.