Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Powstała Środkowo-Europejska Organizacja Antydopingowa CEADO

Z inicjatywy Węgierskiej Agencji Antydopingowej HUNADO, przedstawiciele narodowych organizacji antydopingowych z Austrii, Chorwacji, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier spotkali się w dniu 28 maja 2019 r. w Budapeszcie.

Wspólnie podjęto decyzję o powołaniu do życia Środkowo-Europejskiej Organizacji Antydopingowej (Central European Anti-Doping Organization („CEADO”). W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej WADA, w charakterze obserwatora oraz Rumuńskiej Agencji Antydopingowej, która ma status organizacji aplikującej.

CEADO jako grupa ekspercka zrzeszająca narodowe organizacje antydopingowe Europy Środkowej postanowiła podejmować wspólne działania w celu wzmacniania narodowych programów antydopingowych w interesie uczciwych sportowców. Grupa wybrała Michaela Cepica, CEO Austriackiej Agencji Antydopingowej na przewodniczącego zarządu CEADO.