Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Powołano Komitet Zawodniczy przy POLADA

30 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Zawodniczego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Celem działania komitetu jest angażowanie zawodników w kreowanie programów antydopingowych POLADA, jak również wzmacnianie globalnego systemu walki z dopingiem w sporcie. W spotkaniu, na którym koncentrowano się na bieżącej sytuacji międzynarodowej oraz na programie antydopingowym POLADA uczestniczył również przedstawiciel POLADA.

„Powstanie komitetu zawodniczego pozwoli na większy udział sportowców w kształtowaniu polityki antydopingowej, a tym samym na skuteczniejszą walkę z dopingiem” powiedziała Monika Pyrek, która również pełni funkcję członka Rady POLADA.

„Głos zawodników jest dla nas ważny i pozwala na realizację bardziej efektywnych i zrównoważonych programów antydopingowych. Sportowcy są najważniejszym adresatem działań podejmowanych przez organizacje antydopingowe i ich udział w procesie tworzenia programów antydopingowych jest kluczowy” podkreślił podczas spotkania Michał Rynkowski Dyrektor POLADA

W skład komitetu zawodniczego wchodzą (alfabetycznie):

  • Angelika Cichocka
  • Mariusz Czerkawski
  • Marcin Lewandowski
  • Konrad Niedźwiedzki
  • Monika Pyrek
  • Katarzyna Rogowiec
  • Luiza Złotkowska