Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Posiedzenie Zarządu WADA w Egipcie

W Kairze miało miejsce posiedzenie Zarządu WADA. Polskę reprezentowali członkowie Zarządu (Foundation Board) Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz dyrekcja Polskiej Agencji Antydopingowej: Michał Rynkowski i Hubert Dziudzik.

Dla POLADA niezwykle ważnym było usłyszeć, że kierujący Światową Agencją Antydopingową (WADA) doceniają wkład Polskiej Agencji Antydopingowej na rzecz działań wspierających Ukraińską Agencję Antydopingową: „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni POLADA za ich wysiłki i bezwarunkową solidarność. Jesteśmy również wdzięczni Międzynarodowym Federacjom Sportowym i NADO za pozytywną reakcję na naszą prośbę o włączenie ukraińskich sportowców do ich planów badań. W takich chwilach jak ta, ważne jest, aby społeczność antydopingowa była zjednoczona z ukraińskimi sportowcami.” – powiedział Olivier Niggli, Dyrektor Generalny WADA.

Wśród najważniejszych ustaleń należy wymienić także:

👉 Wybór miasta Busan, jako miejsca Światowej Konferencji Antydopingowej 2025

👉 Działania na rzecz zachowania integralności systemu antydopingowego na świecie, w związku z wojną na Ukrainie

👉 Przyznanie 12 grantów na badania z zakresu nauk społecznych o łącznej wartości 476 931 dolarów

👉 Zgodę na dalsze zwiększenie budżetu o 8%, 6% i 6% na kolejne trzy lata w okresie 2023-2025

👉 Wszystkie szczegóły: https://www.wada-ama.org/en/news/wada-foundation-board-unanimously-approves-final-round-governance-reforms