Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Porozumienie o współpracy antydopingowej pomiędzy PKSN i POLADA

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich oraz Polska Agencja Antydopingowa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie walki z dopingiem w sporcie. Skutkiem podjętej współpracy będzie wzmocnienie programu kontroli antydopingowej oraz edukacji w sportach nieolimpijskich. Instytucje były reprezentowane przez Prezesa PKSN mec. Tomasza Dauermana oraz Dyrektora POLADA Michała Rynkowskiego.