Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Ponad 4 tysiące pobranych próbek pobranych w 2023 roku, z czego aż 1200 podczas Igrzysk Europejskich. Polska Agencja Antydopingowa podsumowuje rok

Polska Agencja Antydopingowa przeprowadziła w 2023 roku najbardziej wymagające przedsięwzięcie w swojej historii. POLADA była odpowiedzialna za realizację programu kontroli antydopingowych podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. W niespełna dwa tygodnie pobrano 1200 próbek. Dodatkowo kontrolerzy współpracujący z POLADA realizowali w ciągu roku także  swoje standardowe zadania kontrolne.

Narodowy Program Badań

W 2023 roku pobrano 2403 próbki moczu i krwi (1199 podczas zawodów oraz 1204 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników) w ramach narodowego programu badań. Przeprowadzono 634 akcje kontrolne. Badania zostały przeprowadzone wśród zawodników reprezentujących 41 związków sportowych.  Stwierdzono 22 przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych.

Przedstawione statystyki dotyczą badań antydopingowych wykonanych do końca grudnia 2023 roku zrealizowanych w ramach narodowego programu badań. Ich planowanie i realizacja oparte były na założeniach całorocznego programu badań antydopingowych. Najczęściej pozytywny wynik laboratoryjny na obecność substancji zabronionych pojawił się wśród zawodników trójboju siłowego i zapasów – po trzy przypadki – mówi Piotr Wójcik, kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami POLADA.

Przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych dotyczyły 13 dyscyplin sportowych. Oprócz wymienionych, trójboju siłowego i zapasów, były to także, po dwa przypadki: muaythai, piłka nożna, rugby; po jednym przypadku: piłka ręczna, koszykówka, pływanie, strzelectwo, boks, futbol amerykański oraz jeden przypadek w parakajakarstwie i dwa przypadki w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami.

Kontrole poza narodowym programem badań

Poza programem narodowym, Polska Agencja Antydopingowa zrealizowała także zadania zlecone przez inne organizacje. Łącznie pobrano 1653 próbki. Kontrolerzy realizowali zadania poza zawodami, ale byli także obecni na takich wydarzeniach, jak wspominane już wcześniej Igrzyska Europejskie, ale również Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn, Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim, Pucharze Świata w szermierce, ale także na imprezach z pogranicza świata zawodowego i amatorskiego, czyli sportowych imprezach masowych, tj.: maratony czy półmaratony biegowe.

­- Należy także dodać, że kontrolerzy na co dzień współpracujący z POLADA, w czerwcu 2023 roku wykonywali swoje zadania, wspólnie z kilkudziesięcioma kontrolerami z całego świata, podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. W tym czasie pobrano 1200 próbek moczu, krwi lub suchej kropli krwi. To była praca w zawrotnym tempie – informuje Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Zespół, którym kierowała POLADA składał się z 60 kontrolerów antydopingowych pochodzących z 20 krajów. Dodatkowo zespół wspierany był przez ponad 30 doświadczonych polskich pracowników medycznych Grupy LUX MED odpowiedzialnych za pobieranie krwi. Łącznie, z grupą około 120 wolontariuszy, zespołem ITA obecnym w Krakowie, na rzecz czystego sportu pracowało ponad 260 osób. 

Rozprawy, naruszenia i obwinieni. Czyli podsumowanie działań Panelu Dyscyplinarnego

W 2023 roku przed Panelem I i II Instancji, przeprowadzono łącznie 31 rozpraw, a w roli obwinionych wystąpiło 22 zawodników. 9 rozpraw odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Postępowanie wobec 18 osób zakończyło się na etapie I instancji, a wobec kolejnych 2 osób na etapie II instancji. Postępowanie wobec 1 osoby toczyło się tylko na etapie II instancji. Na etapie I instancji nadal toczy się postępowanie wobec 1 osoby.

Rozprawy w związku z zarzutem naruszenia przepisów antydopingowych dotyczącym obecności w organizmie substancji zabronionej przeprowadzono wobec 17 osób, natomiast rozprawy w związku z pozostałymi zarzutami (odmowa poddania się kontroli antydopingowej, naruszenie wymagań dot. wskazania miejsca pobytu i naruszenie zasad dyskwalifikacji) przeprowadzono wobec 5 osób. Największa liczba stwierdzonych naruszeń przepisów antydopingowych dotyczyła trójboju siłowego (3 osoby), podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i zapasów (po 2 osoby).

– Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych oznacza sytuację, w której zapadło ostateczne postanowienie w sprawie obwinionego. Zdarza się tak, że do naruszenia przepisów antydopingowych doszło w 2022 r., natomiast postanowienie Panelu Dyscyplinarnego zostało wydane w 2023 r. To, co jest istotne w statystykach za 2023 r., to realna liczba postanowień kończących bieg danej sprawy, wydanych przez Panel Dyscyplinarny I lub II instancji – podsumowuje Wojciech Robiński, sekretarz Panelu Dyscyplinarnego.

Więcej informacji na stronie Panelu Dyscyplinarnego.