Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA z wizytą u służb Kownie i w Pile

W Centrum Szkolenia Policji Kryminalnej w Kownie na Litwie odbyło się Szkolenie dla Funkcjonariuszy Policji Wydziałów Kryminalnych. Z kolei w Pile konferencja dotycząca przestępczości farmaceutycznej i dopingowi.

Na zaproszenie Policji i Litewskiej Agencji Antydopingowej w spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Ostrowska – Kierownik Zespołu Śledczego POLADA. Wśród prelegentów nie zabrakło Przedstawicieli Litewskiego Biura Policji Kryminalnej, Litewskiego Departamentu Ceł Kryminalnych oraz Litewskiej Agencji Antydopingowej LTUNADO – którą reprezentowali Dyrektor Ruta Banyte i Prawnika Erika Petrutyte. Agnieszka Ostrowska opowiadała o współpracy Polskiej Agencji Antydopingowej z organami ścigania, wspólnych postępowaniach i operacjach. Dyskutowano o aktualnych zmianach w ustawie o kontroli substancji dopingujących przez Republikę Litewską, dochodzeniach i śledztwach związanych z nielegalną produkcją sterydów oraz o współpracy między organami ścigania a organizacjami antydopingowymi.

Kilka dni wcześniej Agnieszka Ostrowska wraz z wicedyrektorem POLADA Hubertem Dziudzikiem wzięli udział w konferencji o nazwie: „Przestępczość farmaceutyczna – pozamedyczne stosowanie leków i wyrobów medycznych, doping”. Wicedyrektor POLADA poprowadził prelekcję na temat systemu antydopingowego, zaś Kierownik Zespołu Analityczno – Śledczego podzieliła się wiedzą na temat współpracy z organami śledczymi. Szczególną uwagę przedstawiciele służb zwrócili na dynamiczną pracę Zespołu Śledczego oraz głębokie zaangażowanie POLADA w kwestii wsparcia bieżących działań operacyjnych policji i prokuratury w zakresie przestępczości związanej z nielegalna produkcją leków, w tym sterydów anaboliczno – androgennych używanych przez sportowców w celu dopingu.