Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA wzięła udział w akcji Żandarmerii Wojskowej. Rozbito kolejny gang fałszujący produkty lecznicze

Blisko 200 żołnierzy, funkcjonariusze z CBŚP, przeszkolone psy i specjalistyczne pojazdy, do tego wsparcie biegłych i ekspertów z POLADA. Działania prowadzono równolegle na terenie 6 województw. Celem było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej wytwarzającej sfałszowane produkty lecznicze. Zatrzymano 12 osób, w tym także 2 żołnierzy czynnej służby wojskowej. – To zdecydowanie jedna z najbardziej spektakularnych akcji wymierzonych w producentów nielegalnych substancji, także substancji uznawanych za doping w sporcie, w jakiej jako organizacja braliśmy udział – mówi Agnieszka Ostrowska, kierowniczka Zespołu Analityczno – Śledczego POLADA.

Na terenie 6 województw, żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie przy wsparciu żołnierzy z Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie oraz Oddziałów ŻW w Żaganiu, Bydgoszczy, Elblągu, Warszawie, a także biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego ŻW, funkcjonariuszy CBŚP w Szczecinie oraz ekspertki z Polskiej Agencji Antydopingowej, dokonali zatrzymania 12 osób w tym 2 żołnierzy czynnej służby wojskowej, działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która wytwarzała sfałszowane produkty lecznicze, w celu wprowadzenia ich do obrotu i dalszego odpłatnego udostępniania. – Działania były ukierunkowane na rozbicie nielegalnej grupy przestępczej, która zajmowała się produkcją nielegalnych środków sterydowych, leków i wprowadzaniem tych środków do obiegu. Zatrzymaliśmy znaczną ilość środków anabolicznych, fiolki z cieczą do iniekcji, blistry z tabletkami, kapsułki sterydowe, półprodukty do wytwarzania środków anabolicznych i znaczną ilość gotówki. Sprawa ma charakter rozwojowy –  informuje, na antenie Twojego Radia, mjr Tomasz Zygmunt, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych zabezpieczono linię produkcyjną (w fazie produkcji) do wytwarzania substancji zabronionych, określonych w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, substancje zabronione określone w tymże załączniku w postaci nie mniej niż 10.000 szt. fiolek z cieczą do iniekcji, nie mniej niż 2.000 sztuk blistrów z tabletkami, nie mniej niż 2.000 szt. kapsułek, nie mniejszej niż 100 litrów półproduktów do wytwarzania środków anabolicznych, środki odurzające oraz inne produkty lecznicze, na których wytwarzanie oraz obrót wymagane jest zezwolenie. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonego mienia wyniosła nie mnie niż 2.100.000,00 PLN. Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci gotówki, w ilości ponad 350 tysięcy złotych. – Wszystkie tego typu działania przekładają się także na to, co dzieje się w sporcie. Zamknięcie kolejnej nielegalnej linii produkcyjnej pozwala w pewnym wymiarze wpłynąć na bezpieczeństwo sportowców amatorów i profesjonalistów. Nie od dziś wiadomo, że wielu z nich sięga po odżywki z niesprawdzonych źródeł. Ostatnia seria rozbijania gangów przez CBŚP, a teraz przez Żandarmerię Wojskową powinna naprawdę dosadnie uzmysłowić, że nie warto sięgać po coś czego nie znamy – dodaje Agnieszka Ostrowska, kierowniczka Zespołu Analityczno – Śledczego POLADA.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratorzy 8. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawili ww. zatrzymanym osobom zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw z Ustawy „prawo farmaceutyczne” i Ustawy „o zwalczaniu dopingu w sporcie”. Ponadto Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu względem 4 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast odnośnie pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i dozorów przełożonych wojskowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.