Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA wspiera WADA w kontekście raportu US ONDCP

POLADA (Polska Agencja Antydopingowa) głęboko nie zgadza się z propozycją złożoną przez US ONDCP (United States Office of National Drug Control Policy) w sprawie Światowej Agencji Antydopingowej. Zarówno w zakresie treści jak i formy.

Uznajemy, że tego rodzaju interwencje stanowią próbę wywarcia finansowego i politycznego nacisku na niezależnie funkcjonującą Światową Agencję Antydopingową. Ponadto należy podkreślić, że zagadnienia podnoszone w raporcie przez US ONDCP powinny być omawiane w drodze dialogu, a nie groźby czy szantażu. Takie działania nie zmierzają do wzmocnienia wiarygodności światowego systemu antydopingowego, który przez lata był budowany przez rządy państw i ruch sportowy.

Propozycja uzależnienia liczby przedstawicieli danego kraju w organach wykonawczych WADA od wysokości kontrybucji jest rozwiązaniem niedemokratycznym i sprzecznym z podstawowymi zasadami współpracy międzynarodowej.

Pragniemy także poinformować, że Polska Agencja Antydopingowa nie utożsamia się z oświadczeniem wydanym przez iNADO (Institute of National Anti-Doping Organizations), które w sposób wprowadzający w błąd zostało wyrażone, jako głos całej społeczności narodowych organizacji antydopingowych.