Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA przeprowadza audyt w NADC

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski przeprowadził audyt w Narodowym Centrum Antydopingowym Ukrainy w dniach 19-20 września. Przede wszystkim analizie poddane zostały następujące obszary: system kontroli antydopingowej, zarządzanie wynikami badań, wyłączenia dla celów terapeutycznych, organizacja i sposób funkcjonowania postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych oraz organizacja i sposób funkcjonowania edukacji antydopingowej. Wizyta została przeprowadzona na wniosek NADC w ramach programu 3-letniej współpracy.