Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA powołała Zespół Naukowy

Zespół Naukowy POLADA to interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się pozyskiwaniem, interpretacją oraz dostarczaniem danych dotyczących zwalczania dopingu w sporcie. Rolą Zespołu jest m.in. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki antydopingowej, wraz z partnerami i naukowcami współpracującymi przy realizacji konkretnych projektów.

Zespół przez trzy lata tworzyć będą: dr hab. Marta Nowacka – Chmielewska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), dr Raphael Faiss (Uniwersytet w Lozannie), dr inż. Olga Surała (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy), dr Paweł Zembura (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) i dr Andrzej Pokrywka (Warszawski Uniwersytet Medyczny), wybrany także przez aklamację pierwszym przewodniczącym Zespołu Naukowego Polskiej Agencji Antydopingowej.

Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie tak wybitnych postaci ze świata nauki i sportu przyczyni się do rozwoju systemu antydopingowego w Polsce. Badania naukowe pozwolą nam też skuteczniej działać w przyszłości, tak w zakresie kontroli antydopingowych, jak i przeciwdziałać zjawisku niedozwolonego wspomagania farmakologicznego w sporcie – wyjaśnił dr n. farm. Andrzej Pokrywka, ekspert POLADA i Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, związany na co dzień z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, i dodał – Nie ukrywam, że wybór na przewodniczącego Zespołu to dla mnie ogromne wyróżnienie. Z antydopingiem związany jestem od trzech dekad i tym bardziej czuję się zobowiązany by wywiązać się z tej funkcji najlepiej, jak to możliwe.

Majowe spotkanie Zespołu Naukowego miało charakter poznawczy. Każdy z naukowców przedstawił swoje przestrzenie naukowe i eksperckie. Na spotkaniu w pierwszej części obecni byli także kierujący Polską Agencją Antydopingową: dr Michał Rynkowski i Hubert Dziudzik.

– Myśl o powołaniu Zespołu Naukowego POLADA pojawiła się już jakiś czas temu. Od lat wiemy, że zjawisko dopingu w sporcie wymaga nie tylko kontroli i edukacji, ale także wsparcia ze strony nauki. Bardzo liczę na to, że badania i projekty realizowane przez Zespół pomogą nam w codziennej pracy, ale także dadzą nowe możliwości w walce ze zjawiskiem dopingu nie tylko w sporcie zawodowym, ale także amatorskim – zakończył Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Kadencja Zespołu zakończy się w 2026 roku. Możliwe jest jej przedłużenie, a także nie jest wykluczone poszerzenie liczby członków Zespołu w przyszłości.