Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA podczas konferencji ICIC2020

Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) była reprezentowana na konferencji poświęconej implementacji znowelizowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego (International Conference on Implementation of revised WADC). Tematami wiodącymi były: niezależność operacyjna narodowych organizacji antydopingowych (NADO), organizacja postępowań dyscyplinarnych, zmiany w systemie nakładania sankcji oraz udzielanie pomocy prawnej dla zawodników przez organizacje antydopingowe.