Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA, PKOl i URPL razem przeciwko dopingowi

W dniu 24 lutego 2020 r. w  Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie przy udziale szefa Światowej Agencji Antydopingowej Witolda Bańki podpisano porozumienie pomiędzy: Polską Agencją Antydopingową, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Celem tej inicjatywy jest ochrona zdrowia publicznego, realizacja działań antydopingowych oraz rozwój sportu olimpijskiego w Polsce opartego na zasadach fair play.

Strony porozumienia będą współdziałały na rzecz właściwego informowania zawodników oraz społeczeństwa o produktach leczniczych, które zawierają substancje zabronione. Zobowiązują się również do rozpowszechniania wśród sportowców, kadry trenerskiej oraz działaczy sportowych wiedzy o negatywnych skutkach zdrowotnych niekontrolowanego stosowania substancji zabronionych oraz o konsekwencjach prawnych ich stosowania przez osoby uprawiające sport. Polska Agencja Antydopingowa, Polski Komitet Olimpijski oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będą popularyzować  wiedzę na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia, prowadzić wspólne kampanie informacyjne oraz upowszechnić materiały edukacyjne. Chcemy uwrażliwić środowisko sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych na konieczność wnikliwego czytania ulotek leków, gdzie znajdują się ostrzeżenia o potencjalnych działaniach niepożądanych leków i interakcjach z innymi substancjami, które w procesie treningowym mogą być przyjmowane przez sportowców. Kwestie te od lat podnoszone są przez URPL w ramach kampanii informacyjnej „Lek bezpieczny”.

Porozumienie podpisali:

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Michał Rynkowski – Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej
Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W konferencji prasowej dotyczącej zawarcie porozumienia w dniu 24.02.2020 w Warszawie wzięli także udział:

Witold Bańka – Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej
Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.