Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA oraz ITA gotowe do pracy na rzecz czystego sportu podczas III Igrzysk Europejskich. Pierwsze kontrole antydopingowe wykonane

60 kontrolerów, ponad 30 pracowników medycznych, 120 wolontariuszy, przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) i Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej (International Testing Agency, ITA), pracownicy Polskiego Laboratorium Antydopingowego – dla nich Igrzyska Europejskie już trwają. Pierwsze próbki zostały pobrane i wysłane do warszawskiego laboratorium.

W najbliższych dniach, 7 tys. sportowców z 48 krajów będzie rywalizowało o medale, a niektórzy z nich także o kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Dzięki działaniu wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów, zawodnicy mogą mieć pewność, że podczas imprezy przestrzegane będą najwyższe standardy pracy na rzecz czystego sportu. Jednym z głównych filarów działań antydopingowych są kontrole. Szacuje się, że podczas III Igrzysk Europejskich zostanie pobranych 1200 próbek moczu, krwi lub suchej kropli krwi (DBS).

Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej (International Testing Agency, ITA), w imieniu Europejskiego Komitetu Olimpijskiego (EOC), odpowiada za cały program antydopingowy Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Program jest realizowany w ścisłej współpracy z Polską Agencją Antydopingową (POLADA) jako partnerem wykonawczym oraz przy wsparciu Komitetu Organizacyjnego Kraków-Małopolska 2023.

Aby zapewnić równe szanse sportowcom uczestniczącym w Igrzyskach, powierzenie realizacji programu antydopingowego przez Europejski Komitet Olimpijski (EOC) odbyło się już na początku 2021 roku. Po okresie przygotowawczym, który rozpoczął się w połowie 2022 roku, wszyscy są w pełni gotowi do realizacji programu antydopingowego podczas III Igrzysk Europejskich. – ITA z dumą realizuje niezależny program antydopingowy podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Dla sportowców biorących udział w zawodach i dających z siebie wszystko, nasze zaangażowanie na rzecz fair play jest gwarancją, że dokładane są wszelkie starania, aby zachować uczciwość w sporcie. Dziękujemy Europejskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za powierzenie nam tego ważnego zadania, a Komitetowi Organizacyjnemu za wsparcie. Dziękujemy również Polskiej Agencji Antydopingowej za doskonałą współpracę w miesiącach poprzedzających to wydarzenie. Cieszymy się również na możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń wewnątrz społeczności antydopingowej. Na mocy podpisanego porozumienia między Polską Agencją Antydopingową a Francuską Agencją Antydopingową, koledzy z Francji będą współpracować z POLADA podczas Igrzysk Europejskich w ramach przygotowań do pracy, która czeka nas wszystkich latem przyszłego roku podczas Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu – mówi Benjamin Cohen, dyrektor generalny ITA.

Zespół, którym kieruje POLADA składa się z 60 kontrolerów antydopingowych pochodzących z 20 krajów, w tym m.in. z Izraela, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwecji czy Armenii. Największą grupę stanowią Polacy (17 kontrolerów). Wszyscy kontrolerzy antydopingowi posiadają certyfikaty ITA. Dodatkowo zespół wspierany jest przez ponad 30 doświadczonych polskich pracowników medycznych Grupy LUX MED – partnera POLADA, odpowiedzialnych za pobieranie krwi. Łącznie, z grupą około 120 wolontariuszy, zespołem ITA obecnym w Krakowie, na rzecz czystego sportu pracuje ponad 260 osób. 

Igrzyska odbywają się w Polsce, dlatego praca przy nich ma dla nas znaczenie wyjątkowe. Bycie odpowiedzialnym za kontrolowanie sportowców w naszym kraju, podczas tak ważnej imprezy sportowej, to dla nas podwójne wyróżnienie i dodatkowa motywacja. Każdy kontroler antydopingowy, każdy wolontariusz i wszyscy pracownicy POLADA zostali odpowiednio przeszkoleni. Wszyscy znają swoje zadania oraz obowiązki i już od 18-tego czerwca intensywnie pracują, realizując program kontroli antydopingowej. Chcielibyśmy podziękować przedstawicielom ITA, którzy profesjonalnie, kierując się najwyższymi standardami, pomogli nam w przygotowaniach do Igrzysk Europejskich. Jesteśmy dumni, że wspólnie dbamy o czysty sport – dodaje Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

W ramach programu antydopingowego utworzono ponad 30 stacji kontroli antydopingowej rozmieszczonych w 25 obiektach, w 13 miastach i w Wiosce Zawodniczej III Igrzysk Europejskich. Próbki będą przewożone i analizowane w akredytowanym przez WADA laboratorium w Warszawie.

Podczas Igrzysk, to ITA jest odpowiedzialna za zarządzanie wyłączeniami dla celów terapeutycznych (TUE) dla imprezy oraz administrowanie programem paszportu biologicznego sportowca (ABP). Program antydopingowy III Igrzysk Europejskich jest realizowany w ścisłej zgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym i związanymi z nim międzynarodowymi standardami. ITA będzie ściśle współpracować z zespołem Niezależnych Obserwatorów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), który monitoruje program antydopingowy imprezy i dopilnuje jak najszybszego wdrożenia wszelkich potencjalnych działań naprawczych. Wszelkie potencjalne naruszenia przepisów antydopingowych, które mogą się pojawić w wyniku działań na rzecz czystego sportu, będą niezależnie rozpatrywane przez ITA, zapewniając bezstronność i uczciwość.

Europejski Komitet Olimpijski powierzył Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej pełne zarządzanie antydopingiem podczas swoich wydarzeń sportowych, zgodnie z zasadą, że antydoping musi być zarządzany całkowicie niezależnie od organizatorów zawodów. Ponadto, przesłuchania i orzekanie w sprawach domniemanych naruszeń antydopingowych w pierwszej instancji będą odbywały się przed Trybunałem Arbitrażowym ds. sportu w Lozannie. To oznacza, że ITA będzie zgłaszać i rozstrzygać naruszenia przepisów antydopingowych przed Trybunałem, zapewniając całkowitą niezależność, zarówno w zarządzaniu wynikami, jak i orzekaniu o wszelkich naruszeniach. Takie działanie daje sportowcom prawo do sprawiedliwego wyroku. Zapewnienie, że Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą czyste i sprawiedliwe dla wszystkich sportowców, było motorem napędowym współpracy. Dziękujemy ITA, ale także Polskiej Agencji Antydopingowej i Komitetowi Organizacyjnemu za stałą współpracę. Jesteśmy pewni, że wdrożone procedury powstrzymają każdego sportowca, który chciałby używać substancji zabronionych ­podkreśla Raffaele Pagnozzi, Sekretarz Generalny EOC.

Więcej informacji na temat programu antydopingowego prowadzonego podczas III Igrzysk Europejskich na stronie ITA.