Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA oficjalnym wykonawcą programu antydopingowego podczas Igrzysk Europejskich 2023

POLADA oraz Igrzyska Europejskie 2023  Sp. z  o.o. podjęły współpracę w zakresie realizacji programu antydopingowego podczas Igrzysk Europejskich. POLADA będzie odpowiedzialna za pobieranie próbek oraz ich transport, rekrutację personelu a także za zapewnienie niezbędnego sprzętu. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) będzie wykonywała kontrole na zlecenie Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej (ITA).

Podczas Igrzysk Europejskich zostanie pobranych około 1200 próbek od sportowców. Przez całe zawody na rzecz czystego sportu będzie pracować 60 międzynarodowych kontrolerów antydopingowych, 10 pielęgniarek, 10 koordynatorów i aż 120 wolontariuszy.

– Dla Polskiej Agencji Antydopingowej to największe przedsięwzięcie w historii. Trzeba zdać sobie sprawę, że pobranie 1200 próbek to dla niektórych krajowych agencji antydopingowych plan roczny. Zespół, podczas Igrzysk, będzie międzynarodowy i będzie działać pod ścisłym nadzorem  ITA – tłumaczy Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej (ITA) będzie bowiem odpowiadała za przygotowanie całego programu antydopingowego w Krakowie i Małopolsce. To od jej decyzji będzie zależało, kogo i jak będą sprawdzać kontrolerzy antydopingowi.

Igrzyska Europejskie to kolejne wielkie wydarzenie, dla którego Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej prowadzi kompleksowy i niezależny program antydopingowy. Zostanie on wdrożony w pełnej zgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, z wykorzystaniem międzynarodowych najlepszych praktyk oraz doświadczenia ITA w zarządzaniu tak dużymi działaniami w zakresie czystego sportu. ITA będzie ściśle współpracować z Polską Agencją Antydopingową w celu skutecznego wdrożenia tego programu dla dobra fair play i ochrony sportowców – dodaje Marta Nawrocka, starszy kierownik dr. komunikacji ITA.

Dla organizatorów przestrzeganie zasad czystej rywalizacji i zapewnienie właściwych procedur antydopingowych jest jednym z priorytetów: Czysty sport i fair play to dla nas kluczowe aspekty. Bardzo się cieszę, że POLADA, która jest jedną z najprężniej rozwijających się agencji antydopingowych na świecie, będzie wykonawcą procedur antydopingowych podczas Igrzysk Europejskich odbywających się w Polsce – podsumowuje Marcin Nowak, prezes zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023.

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to dwanaście dni sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Sportowcy będą rywalizować na obiektach m.in. w Krakowie, Krynicy Zdrój, Tarnowie i Zakopanem. Wszędzie tam będą prowadzone działania antydopingowe. Łącznie powstaną 33 stacje kontroli.

English here: