Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA intensyfikuje kontrole w czasie epidemii COVID-19

Wraz z odmrażaniem polskiego sportu POLADA intensyfikuje kontrole antydopingowe, które są realizowane podczas: zgrupowań, treningów klubowych, w miejscu pobytu zawodników oraz zawodów. Kontrole antydopingowe są przeprowadzone w sposób zapewniający ochronę zawodnika, jak i kontrolera antydopingowego przed potencjalnym zarażeniem COVID-19. Informujemy, że personel POLADA jest regularnie badany pod kątem obecność wirusa w celu minimalizowania ryzyka transmisji infekcji.