Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA i polskie służby, w tym CBŚP, nagrodzone w Lozannie. Doceniono współpracę na rzecz czystego sportu

Na corocznym Sympozjum organizowanym przez Światową Agencję Antydopingową, w 25 – lecie powstania WADA, w ręce polskich służb i Polskiej Agencji Antydopingowej trafiła jedna z najważniejszych nagród doceniających działania na rzecz czystego sportu, nagroda w kategorii „Likwidacji Nielegalnych Laboratoriów Sterydowych”. Na miejscu odebrali ją przedstawiciele POLADA i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).

Rok 2023 był rokiem bezprecedensowej współpracy pomiędzy Polską Agencją Antydopingową a polskimi służbami. Rekordowa liczba 32 spraw w zakresie prawa karnego jest tego dowodem. W 2024 roku na koncie pojawiło się już kolejnych 6. Współpraca na rzecz czystego sportu pomiędzy Polską Agencją Antydopingową i polskimi służbami została doceniona na arenie międzynarodowej przez Światową Agencję Antydopingową i Unię Europejską. Nagroda
w kategorii „Likwidacji Nielegalnych Laboratoriów Sterydowych” (PED ILLICIT LABORATORIES) została wręczona przez Witolda Bańkę, Prezydenta WADA i Anne Spangemacher, przedstawicielkę Unii Europejskiej. Wyróżnienie w Lozannie odebrali Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej oraz insp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

– Moja obecność w Lozannie to sygnał, że działania podejmowane przez polskie służby, a szczególnie przez Centralne Biuro Śledcze Policji, które reprezentuje, ma istotne znaczenie także dla świata sportu. Bardzo się cieszę z tej wzajemnej współpracy. I jestem zaszczycony, że osobiście mogłem odebrać nagrodę z rąk Prezydenta WADA. Przekazuję to wyróżnienie na ręce wszystkich przedstawicieli służb w Polsce, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mówi insp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że w imieniu Polskiej Agencji Antydopingowej mogę odebrać nagrodę, która jest wyróżnieniem pracy Agnieszki Ostrowskiej, naszej kierowniczki Zespołu Analityczno – Śledczego, ale także polskich służb. Polska Agencja Antydopingowa jest zaszczycona, że może współpracować ramię w ramię ze służbami i wspólnie dbać o czysty sport w Polsce, także w tym obszarze przestępstw karnych. To dla nas historyczny moment – dodaje Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej.

Podczas Sympozjum przypomniano najważniejsze działania w zakresie wspólnych działań Polskiej Agencji Antydopingowej i polskich służb w kontekście likwidacji nielegalnych laboratoriów sterydowych. Liczba tych działań jest spektakularna. To 38 spraw (32 sprawy w 2023 roku, 6 spraw w 2024 roku) i nieanalityczne w zakresie prawa karnego, we współpracy ze służbami tj. Polska Policja, w tym wydziałami do walki z przestępczością gospodarczą, kryminalną, narkotykową Komend Wojewódzkich, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji,  Komendy Powiatowe i Miejskie, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a przede wszystkim Centralne Biuro Śledcze Policji. Do tego znakomita współpraca z Żandarmerią Wojskową, wsparcie ze strony Straży Granicznej, współpraca z Prokuraturą Krajową i jej Wydziałami, współpraca
z Krajową Administracją Skarbową.

To jak znakomicie zostały wypracowane standardy działania pomiędzy służbami a Polską Agencją Antydopingową świadczy fakt, że jako jedyna agencja zostaliśmy zaproszeni na międzynarodową konferencję prasową przedstawiającą wyniki prac służb aż trzech krajów – Słowacji, Czech i Polski. Ta operacja była największą na terenie Polski sprawą sterydową, a my uczestniczyliśmy w niej w charakterze głównego eksperta i w charakterze biegłego.  To był dla nas sygnał, że jesteśmy traktowani przez przedstawicieli służb bardzo poważnie – dodaje Agnieszka Ostrowska, kierownik Zespołu Analityczno – Śledczego POLADA a także autorka sukcesów i budowania relacji na linii POLADA – służby.  

Współpraca POLADA ze służbami to udzielanie wsparcia w walce z przestępczością farmaceutyczną, w tym z nielegalną produkcją, przemytem, wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych, również sterydów anaboliczno – androgennych, narkotyków oraz podrobionych leków.  To także liczne wzajemne szkolenia, przekazywanie wiedzy i codzienna współpraca. Zespół Analityczno – Śledczy POLADA uczestniczył także w operacjach
z międzynarodowymi organami ścigania takimi jak: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJAST) oraz European Anti-Fraud Office (OLAF). W 2023 roku POLADA została także wyróżniona statuetką „w dowód szacunku i uznania” od Żandarmerii Wojskowej.