Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA i krakowska AWF podpisały porozumienie o współpracy

W stolicy Małopolski zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie a Polską Agencją Antydopingową POLADA. Dokument, ze strony AWF podpisał Rektor uczelni, prof. dr hab. Andrzej Kilimek, a ze strony Agencji, dyrektor dr Michał Rynkowski.

Porozumienie, którego głównym  założeniem jest rozwijanie, poszerzanie i wdrażanie wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie jest niezwykle ważne. Symboliczny jest też fakt, że w roku Igrzysk Europejskich odbywających się w Polsce, to właśnie z krakowską uczelnią POLADA łączy siły na rzecz edukacji antydopingowej.

Współpraca pomiędzy krakowską AWF a POLADA trwa od kilku lat. Teraz przyszedł czas na sformalizowanie tej współpracy i rozpoczęcie kolejnego etapu we wspólnych działaniach. Szczególnie jest to dla nas istotne w kontekście Igrzysk Europejskich i przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu – mówi Michał Rynkowski, dyrektor POLADA

Nasze wspólne inicjatywy mają pozwolić studiującym u nas sportowcom, przyszłym trenerom ale także trenerom personalnym, uzyskanie wiedzy antydopingowej na odpowiednim poziomie. To w naszej ocenie może mieć realny wpływ na podejście do kwestii czystego sportu w przyszłości – dodał prof. dr hab. Andrzej Kilimek Rektor AWF w Krakowie

Dokument zakłada między innymi:

– inicjowanie, organizowanie i wyznaczanie kierunków badań w zakresie realizacji antydopingowego programu edukacyjnego,

– organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń dotyczących zwalczania dopingu w sporcie

– popularyzację działań i wiedzy oraz publikacje, zarówno naukowe z zakresu antydopingu, jak i promocyjne na temat przeprowadzanych działań