Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA i CEADO popierają rekomendację w sprawie Rosji

Poniżej zamieszczamy komunikat Środkowoeuropejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) odnośnie rekomendacji Komitetu ds. Zgodności WADA w sprawie nałożenia sankcji na Rosję.

Członkowie Środkowoeuropejskiej Organizacji Antydopingowej (CEADO) z zadowoleniem przyjmują listę sankcji zaproponowanych przez Compliance Review Committee (CRC – Komitet ds. Zgodności), które powinny zostać nałożone z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rosyjskiego systemu antydopingowego.

Treść raportu departamentu WADA ds. dochodzeń i śledztw oraz informacje pochodzące od niezależnych ekspertów wskazują na systematyczne manipulowanie i fałszowanie danych laboratoryjnych. Tego rodzaju postępowanie nie może być tolerowane. W swoich zaleceniach dla Komitetu Wykonawczego WADA, CRC doszedł do wniosku, że jest to „niezwykle poważny przypadek niezgodności w zakresie dostarczenia autentycznej kopii danych moskiewskich”.

CEADO podkreśla, że ochrona uczciwych zawodników i czystego sportu na całym świecie jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego w ocenie tej grupy narodowych organizacji antydopingowych tak ważne jest przyjęcie zaleceń CRC. Ponadto CEADO oczekuje, że WADA jako organ regulacyjny ds. walki z dopingiem ustanowi jasne i przejrzyste kryteria dotyczące udziału rosyjskich zawodników w zawodach rangi międzynarodowej.

CEADO w pełni popiera zalecenia Komitetu ds. Zgodności WADA i oczekuje podjęcia przez Komitet Wykonawczy WADA zdecydowanej i jasnej decyzji w interesie czystego sportu.