Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

POLADA będzie wspierała Ukraińską Agencję Antydopingową

Ukraińskie Centrum Anty-Dopingowe(UCAD), Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) podpisały trójstronną umowę określającą warunki wsparcia, jakiego udzieli POLADA ukraińskim partnerom. Celem podjętej współpracy jest wzmocnienie ukraińskiego systemu antydopingowego w 3-letniej perspektywie. Wszelkie działania będą realizowane pod nadzorem WADA. Wcześniejszym partnerem POLADA w podobnym projekcie była Azerska Agencja Antydopingowa, która osiągnęła pełną zdolność operacyjną na początku 2018 roku. Od lewej Jaroslaw Kruchek – zastępca dyrektora UCAD, Frederic Donze – dyrektor operacyjny WADA oraz Michał Rynkowski – dyrektor POLADA.