Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Podsumowanie 2016 roku

Informujemy o opublikowaniu raportu z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w2016 roku. Dokument zawiera informacje na temat przeprowadzonych kontroli antydopingowych, naruszeń przepisów antydopingowych, działań edukacyjnych oraz informacje o finansach jednostki.

Szczegóły pod poniższym linkiem.

Raport Roczny 2016