Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Pierwsze posiedzenie Rady Polskiej Agencji Antydopingowej

W dniu 12 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polskiej Agencji Antydopingowej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Generalna Ministerstwa Sportu i Turystyki Alicja Omięcka, reprezentująca Pana Ministra Witolda Bańkę, która wręczyła akty powołania członkom. Jednym z punktów agendy były wybory przewodniczącego Rady i jego zastępcy, którymi zostali odpowiednio Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki oraz Pan dr n. prawnych Grzegorz Kuczyński. Ponadto podczas posiedzenia omówiono stan przygotowań do przeprowadzenia kontroli podczas The World Games 2017 we Wrocławiu, jak również aktualne wyzwania stojące przed Polską Agencją Antydopingową. W skład Rady wchodzą:

  • Prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • dr Grzegorz Kuczyński
  • Monika Pyrek -Rokita
  • dr Hubert Krysztofiak
  • Tadeusz Senda
  • Wanda Szelachowska-Kluza
  • Michał Witkowski