Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Oświadczenie w sprawie sygnalistów

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji na temat sytuacji materialno-prawnej Pani Bogumiły Sawickiej, Polska Agencja Antydopingowa informuje, iż podjęła działania zmierzające do zapewnienia sygnalistce specjalistycznej opieki  psychologicznej oraz udzielenia pomocy w znalezieniu pracy. Pani Bogumiła Sawicka dostarczyła Polskiej Agencji Antydopingowej kluczowe dowody w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodników klubu piłki nożnej Pogoń Siedlce. Zdecydowała otwarcie o tym mówić. Uważamy, że takie osoby zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Jakiekolwiek formy dyskryminowania sygnalistów uznajemy za działanie nie do przyjęcia.  Każdy kto walczy o uczciwość w sporcie zasługuje na ochronę i zapewnienie anonimowości. W sytuacji gdy jest to konieczne, będziemy otaczać te osoby adekwatną opieką.