Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Oświadczenie POLADA w sprawie pojemników antydopingowych

W odniesieniu do wszczętego śledztwa WADA oraz informacji pochodzących z laboratorium akredytowanego przez WADA z Kolonii, dotyczących defektu pojemników antydopingowych produkowanych przez firmę Berlinger Special AG informujemy, iż Polska Agencja Antydopingowa nie używa tego rodzaju pojemników. Informacje o możliwości powtórnego otwarcia „ręcznie” zestawów typu „Bereg – Kit Geneva” pojawiły się w przestrzeni publicznej w dniu 19 stycznia 2018 r. Zgodnie z oświadczeniem WADA z dnia 28 stycznia br. firma Berlinger, laboratorium akredytowane przez WADA w Kolonii oraz Światowa Agencja Antydopingowa pozostają w kontakcie w celu wyjaśnienia przyczyn powstania defektu oraz jego wyeliminowania w dalszej produkcji.