Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Ostatnie posiedzenie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie


W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Jan Widera. Podczas spotkania dokonano podsumowania bogatego dorobku Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która pod różnymi nazwami funkcjonuje od 1988 r. Pożegnaliśmy się z ustępującym składem KdZDwS: prof. dr. hab. Jerzym Smorawińskim – przewodniczącym, dr. Ryszardem Wysoczańskim – wiceprzewodniczącym, prof. dr hab. Anną Jegier, Katarzyną Rogowiec, Wandą Szelachowską-Kluzą, dr. Renatą Żurowską, dr. Wojciechem Gawrońskim, dr. Pawłem Kaliszewskim, Tomaszem Michalakiem, Michałem Witkowskim i dr. hab. Andrzejem Ziębą.