Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Olimpijski Dzień Alergii i Astmy

Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się 26 maja 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Grono najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny alergologii, immunologii i medycyny sportowej przedstawi aktualny stan wiedzy na temat alergii i astmy oraz właściwego ich leczenia, także w świetle przepisów antydopingowych. Organizatorami konferencji są Sekcja Astma Alergia i Sport Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Komisja Medyczna Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Partnerami merytorycznymi – Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Szczegóły poniżej.

Szczegóły pod linkiem

https://www.coms.pl/aktualnosci/olimpijski-dzien-alergii-i-astmy