Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Ograniczenia w pracy POLADA

Mając na względzie bezpieczeństwo zawodników ich przedstawicieli oraz pracowników POLADA, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że POLADA wprowadziła ograniczenia dotyczące pracy biura. Od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy swoje obowiązki będą realizować zdalnie – w godzinach pracy biura – od 8:00 do 16:00.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres biuro@antydoping.pl

Rozprawy przed Panelem Dyscyplinarnym przy POLADA będą odbywały się w formie wideokonferencji.

Ponadto informujemy, że wszelkie działania edukacyjne realizowane przez POLADA są zawieszone do odwołania.