Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

O współpracy ze służbami – POLADA organizuje międzynarodową konferencję

10 czerwca 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez POLADA pod nazwą: „Współpraca narodowych organizacji antydopingowych ze służbami i prokuraturą  – nowy rozdział w walce
z dopingiem w sporcie”.

Konferencja, którą organizujemy jest adresowana dla przedstawicieli służb, związków sportowych oraz naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z dopingiem. Najwyższy poziom konferencji zapewnią prelegenci, wśród których nie zabraknie przedstawicieli EUROPOLU, WADA czy też Panelu Dyscyplinarnego. Według POLADA kluczem do skutecznej walki
z dopingiem jest dobra współpraca organizacji i służb na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przeprowadzenie tej konferencji ma nas do osiągnięcia tego celu zbliżyć – mówi dyrektor POLADA Michał Rynkowski.

Podczas konferencji zostaną poruszone istotne kwestie związane ze współpracą narodowych agencji antydopingowych ze służbami, kwestie prawne związane z działalnością antydopingową na podstawie ustawy o zwalczaniu dopingu
w sporcie. Nie zabraknie interesujących tematów tj.: współczesne problemy kryminalizacji dopingu w sporcie, przestępczość farmaceutyczna czy śledztwa realizowane przez POLADA. Liczba prowadzonych śledztw i spraw nieanalitycznych stawia Polską Agencję Antydopingową wśród najprężniej działających agencji na świecie. 

Współpraca pomiędzy POLADA a służbami trwa od kilku lat. W jej ramach rozpracowujemy grupy przestępcze związane
m.in. z przemytem nielegalnych środków czy podrabianych suplementów diety, a także handlem takimi substancjami. Dodatkowo współpracując z Departamentem Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami POLADA  typujemy zawodników, którzy poddani zostaną kontrolom antydopingowym – wyjaśnia kierownik Zespołu Analityczno-Śledczego Agnieszka Ostrowska.

Wśród gości konferencji, m.in.: Prezydent WADA Witold Bańka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka, Sebastino Gianluca reprezentujący EUROPOL, Przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji Aleksandra Łysuniak-Strauch, Dorota Kwiatkowska reprezentująca Polskie Laboratorium Antydopingowe a także przedstawiciele Duńskiej i Austriackiej Agencji Antydopingowej. O dopingu z perspektywy zawodnika opowie Tomasz Majewski. Konferencję poprowadzi Paweł Wilkowicz.

Konferencja odbędzie się w formie online i będzie dostępna dla każdego, kto w dniu konferencji zaloguje się na specjalnie przygotowaną do tego celu platformę.