Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

O czystym sporcie, wartościach Fair Play i historii POLADA na ścianie w Muzeum Sportu i Turystyki

We wtorek, 13 grudnia 2022 roku, w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, z inicjatywy Polskiej Agencji Antydopingowej, odbyła się uroczystość odsłonięcia ściany poświęconej tematyce czystego sportu i zasad Fair Play. Gościem specjalnym był Witold Bańka, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej.

Odsłonięcie ściany było jednym z ważnych momentów Polskiej Agencji Antydopingowej w jubileuszowym, 5. roku jej funkcjonowania. Projekt opowiada historię i tłumaczy działalność POLADA, przedstawia kilka najważniejszych historycznie wydarzeń dla całego systemu antydopingowego, ale także promuje projekty tworzone przez Agencję, takie jak Gramy Fair czy „Biegam z czystą przyjemnością”. – Dla Polskiej Agencji Antydopingowej ta ściana będzie już zawsze wyjątkowym symbolem. Po pierwsze dlatego, że jej odsłonięcie kończy obchody 5- lecia naszego istnienia, ale także dlatego, że tak wielu ważnych ludzi swoją obecnością potwierdza sens naszej pracy. Bardzo się cieszę, że obok treści dotyczących czystego sportu są także te związane z ideą Fair Play. Naszym zdaniem oba te światy, tak naprawdę, tworzą jedno – powiedział Michał Rynkowski, Dyrektor POLADA.

O tym, jak wciąż ważna jest rozmowa na temat czystego sportu świadczy fakt, że w wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej, Członkowie Zarządu WADA: Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Z Witoldem Bańką, Prezydentem WADA na czele: – O czystym sporcie, o wartościach należy mówić. Świadomość ich istnienia, ale przede wszystkim świadomość, że należy ich przestrzegać to fundament sportowej rywalizacji. Działając na rzecz czystego sportu, jako Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, zawsze będę stał na stanowisku, że promocja takich wartości jest ważna. Dlatego projekt Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Muzeum Sportu i Turystyki uważam za bardzo potrzebny – dodał Prezydent WADA.

W sporcie nie chodzi tylko o medale. Sport to także moralne zobowiązanie. To postawa życiowa godna naśladowania. Dlatego czysty sport, ale także postawa Fair Play, którą później docenia środowisko, to coś znacznie więcej niż medal. Na mistrzostwo bowiem składają się nie tylko trofea, ale także nasze życiowe wybory – podkreśliła Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

Druga część projektu to idea Fair Play opisana wartościami, o których mówi Międzynarodowy Komitet Fair Play, takimi jak: przyjaźń, szacunek, solidarność ale także sport bez dopingu. Zwiedzający Muzeum dowiedzą się, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play, ale także jak wielu Polaków zostało docenionych międzynarodowo za swoją uczciwą postawę, sportową i życiową.

­- Wystarczy wymienić takie nazwiska jak: Małachowski, Zawadzki, Stadniuk, Pilejczyk, Durska, Szurkowski, Bielecki, Grubba czy Bachleda, by zrozumieć o jak wielkich postaciach mówimy. Sport uprawiany zgodnie z wartościami Fair Play pomaga rozwijać się ludziom i społeczeństwom, poprawia edukację, może także promować pokój i harmonię. Bardzo się cieszę, że teraz każdy odwiedzający Muzeum będzie miał szansę się o tym dowiedzieć – zaznaczyła Hanna Wawrowska, Przewodnicząca Klubu PKOl i Członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Treści, które będą prezentowane na ścianie, naturalnie wpisują się w działalność Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Instytucja usytułowana w budynku Centrum Olimpijskiego, pełni bardzo ważną rolę w promowaniu sportu i turystyki, tłumaczeniu historii, ale także pełni rolę edukacyjną dla wszystkich odwiedzających. – Dla Muzeum Sportu i Turystyki, podjęcie współpracy z Polską Agencją Antydopingową i stworzenie tej ściany to przede wszystkim podkreślenie tego, co dla Muzeum jest istotą funkcjonowania. W naszej działalności nie chodzi tylko o to, co w gablotach, ale przede wszystkim o to, co przekazujemy naszym odwiedzającym. Przez cały rok w Muzeum odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, rozmowy i prelekcje. Teraz jeszcze śmielej będziemy mogli nawiązywać do czystej rywalizacji, do zasad Fair Play i promować sport bez dopingu – powiedział Sławomir Majcher, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Postawa Fair Play to jedna z nadrzędnych wartości w Ruchu Olimpijskim – ważna nie tylko na arenie sportowej, ale też w życiu codziennym. Dlatego też wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Antydopingowej, Muzeum Sportu i Turystyki  ale także Klubu Fair Play PKOl  ma dla mnie, osobiście, symboliczne znaczenie. W Muzeum znajdują się repliki wszystkich olimpijskich krążków zdobytych przez Polaków, a to w szczególności olimpijczycy powinni wyznaczać najlepsze standardy w sporcie.  W takich momentach pokazujemy, że rodzina sportowa jest silna wartościami zakończył Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

W uroczystym odsłonięciu ściany wzięli udział byli wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy: Luiza Złotkowska i Konrad Niedźwiedzki. Oboje, od lat, wspierają działania na rzecz czystego sportu, także w ramach współpracy z Polską Agencją Antydopingową, współtworząc Komitet Zawodniczy przy POLADA. 

***

Projekt ściany koordynowała i realizowała Polska Agencja Antydopingowa we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki. Wsparcia merytorycznego przy projekcie, w zakresie idei Fair Play, udzieliła Hanna Wawrowska, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl i członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play. POLADA dziękuje także wszystkim fotografom, organizacjom i osobom prywatnym, bez zaangażowania których ten projekt by nie powstał.