Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Nowa lista substancji i metod zabronionych na 2022 rok

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r.  będzie obowiązywała nowa lista substancji zabronionych.

Jedną z najważniejszych zmian wchodzących w życie od stycznia 2022 roku będą zapisy związane z podawaniem glikokortykoidów. W nowych przepisach zabroniono podawania glikokortykoidów podczas zawodów w postaci jakichkolwiek iniekcji. Przykłady takiego sposobu podawania glikokortykoidów obejmują wstrzyknięcia: dożylne, domięśniowe, okołostawowe, dostawowe, okołościęgnowe, dościęgnowe, nadtwardówkowe, dooponowe, dokaletkowe, w miejsce zmian chorobowych (np. keloidy, inaczej bliznowce), śródskórne i podskórne. Doprecyzowano, że doustne podawanie glikokortykoidów obejmuje również podawanie leków na śluzówkę jamy ustnej, dopoliczkowo, dodziąsłowo i podjęzykowo. Podawanie dokanałowe w stomatologii nie jest zabronione.

Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w dokumencie: 

Dokument zawierający pełną Listę Substancji i Metod Zabronionych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku, prezentujemy poniżej:

Warto też zapoznać się z dokumentem obejmującym substancje poddane monitoringowi ze strony WADA:

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest jednym z podstawowych elementów Światowego Programu Antydopingowego. Lista Substancji i Metod Zabronionych jest aktualizowana co roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Standard określa grupy substancji i metod zabronionych na zawodach, poza zawodami, jak również substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu. Lista ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Więcej informacji na temat metod i substancji zabronionych można znaleźć na naszej stronie: https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/