Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Nowa kadencja Panelu Dyscyplinarnego

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki – Pana Kamila Bortniczuka – na 3-letnią kadencję powołany został Panel Dyscyplinarny rozstrzygający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel składa się z 14 członków – specjalistów w zakresie prawa, medycyny, sportu, etyki lub biologii – orzekających w I i II instancji. Obecna kadencja Panelu upływa 30 czerwca 2026 r.

Ponadto, na mocy uchwał Zgromadzenia Panelu Dyscyplinarnego z 24 lipca br.:

1) członkowie Panelu zostali wyznaczeni do orzekania w odpowiednich instancjach, zgodnie z poniższym:

  • I instancja: Maciej Cyran, Michał Farmas vel Król, Katarzyna Kaczmarczyk-Kaczor, Renata Kopczyk, Jakub Kosowski, Michał Leciak, Agata Matysik, Agnieszka Oknińska-Szewczyk Tomasz Rutkowski, Marta Tomkiewicz-Januszewska,
  • II instancja: Elżbieta Lipska, Piotr Łebek, Aleksandra Łysuniak-Strauch, Mikołaj Pedrycz.

2) funkcje przewodniczących Panelu pełnić będą: Tomasz Rutkowski (I instancja) i Aleksandra Łysuniak-Strauch (II instancja).

Panel Dyscyplinarny to niezależny organ powołany do rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych, który orzeka zgodnie z zasadami określonymi w Światowym Kodeksie Antydopingowym, standardach międzynarodowych, Przepisach Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie UNESCO oraz ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Więcej informacji o Panelu Dyscyplinarnym i prowadzonych przez Panel sprawach na stronie: https://paneldyscyplinarny.pl/