Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

MKOl ostrzega sportowców przed stosowaniem suplementów

Zamieszczamy artykuł dotyczący bezpieczeństwa stosowania suplementów diety i odżywek przez sportowców

MKOl ostrzega sportowców przed stosowaniem suplementów
Nick Butler, Palace Hotel, Loznanna, sobota, 6 maja 2017 r.
Spotkanie ekspertów medycznych Komisji Lekarskiej i Naukowej MKOl po posiedzeniu MKOl
  Panel ekspertów medycznych i naukowych zwołany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) stwierdził, że stosowanie suplementów może być korzystne dla zawodników, ale suplementy nie są substytutem nieodpowiedniej diety.
W trzydniowym spotkaniu panelu udział wzięli Uğur Erdener, wiceprzewodniczący MKOL i jednocześnie przewodniczący jej Komisji Lekarskiej i Naukowej, oraz inni członkowie MKOl, wśród nich Richard Budgett, dyrektor ds. lekarskich i naukowych MKOl.
Panel doszedł do wniosku, że „stosowanie suplementów nie zastępuje złych wyborów żywnościowych oraz nieodpowiedniej diety”.
Suplementacja niezbędnymi substancjami odżywczymi „może być korzystna”, pod warunkiem, że brak substancji odżywczych zostanie stwierdzony przez lekarza i gdy niedostępna będzie terapia oparta na pokarmach żywnościowych.
Stwierdzono, że „kilka” suplementów z „wielu tysięcy” różnorodnych produktów dostępnych na rynku może pomóc w poprawieniu ogólnej formy sportowej i może mieć korzyści zdrowotne w przypadku „niektórych zawodników uprawiających pewne dyscypliny sportowe”, pod warunkiem, że zawodnik powrócił do „zdrowia, optymalnego treningu i odżywiania”.
Panel stwierdził także, że „zapewnienie jakości w produkcji suplementów, ich przechowywaniu i dystrybucji nie zawsze jest ściśle egzekwowane”, co może prowadzić do wprowadzenia na rynek produktów „słabej jakości lub zanieczyszczonych”.
Zwołany przez MKOl panel ostrzegł także zawodników, że z powodu „substancji zanieczyszczających obecnych w niektórych suplementach” przeprowadzona kontrola antydopingowa może zakończyć się wynikiem pozytywnym.
  Sprinterzy Asafa Powell (pierwszy z lewej) I Nesta Carter (drugi z lewej) z Jamajki twierdzą, że uzyskali negatywny wynik kontroli antydopingowej z powodu zażywania suplementów; mimo tego zostali ukarani
Na przykład Nesta Carter, sprinterka jamajska, winą za negatywny wynik ponownej analizy zamrożonych próbek pobranych od zawodniczki na Igrzyskach Olimpijskich w Beijing 2008, w której stwierdzono obecność metyloheksanaminy, substancji zabronionej, obarczyła suplementy.
W następstwie zakończonej wynikiem pozytywnym analizy pozbawiono złotych medali wszystkich reprezentantów Jamajki w biegu sztafetowym 4 x 400 metrów, w tym Usaina Bolta, Asafa Powella i Michael’a Fratera.
Gdy w 2013 Powell nie przeszedł kontroli antydopingowej z powodu wykrycia oksyloryny, również za pozytywny wynik obwiniał odżywki przepisane mu przez fizjoterapeutę.
„Najważniejsze musi być zdrowie zawodników oraz świadomość potencjalnej szkody w wyniku stosowania suplementów. Przed zażyciem jakiegokolwiek suplementu lub odżywki każdy zawodnik musi uzyskać profesjonalną poradę”, stwierdzili eksperci MKOl.
Stanowisko panelu ekspertów zostanie opublikowane w sieci w grudniu oraz w kolejnym miesiącu w British Journal of Sports Medicine.
Komisja Lekarska i Naukowa MKOl uznała istotną rolę właściwej suplementacji w ochronie dobrego zdrowia i promowaniu optymalnej formy zawodników. Panel ekspertów w dziedzinie odżywek i suplementów został zorganizowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w celu wypracowania form działania na rzecz wspierania zdrowia i najlepszych możliwych wyników zawodników oraz oceny roli suplementów w przygotowaniach najlepszych zawodników do startów w zawodach. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ suplementów na zdrowie i wyniki zawodników oraz na ryzyka związane z zanieczyszczeniem suplementów substancjami, które mogą być szkodliwe i które mogą być przyczyną negatywnych wyników kontroli antydopingowej, skutkujących nałożeniem na zawodników kar za naruszenie przepisów antydopingowych.

 

Źródło:

https://www.insidethegames.biz/articles/1050073/ioc-panel-warn-athletes-over-supplement-use-despite-limited-benefits