Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Minister Anna Krupka członkiem zarządu Światowej Agencji Antydopingowej

Minister Anna Krupka 1

Minister Anna Krupka 1

Minister Anna Krupka została wybrana, przez Radę Unii Europejskiej, na członka zarządu Światowej Agencji Antydopingowej. Jako minister – ekspert będzie reprezentowała Unię Europejską w strukturze WADA. Zarząd, ang. Foundation Board, w którym Polska zyskała nowego przedstawiciela, jest najwyższym organem decyzyjnym WADA.

Minister Krupka zastąpi na tym stanowisku ustępującego byłego ministra sportu Bułgarii Krasena Kralewa. Kadencja członka zarządu wynosi 3 lata i może zostać odnowiona. 38-osobowy zarząd (Foundation Board) składa się w równym stopniu z przedstawicieli ruchu olimpijskiego i rządów całego świata.

– Obecność w strukturze światowej instytucji dbającej o czystość w sporcie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. To także wzmocnienie polskiego, ale i europejskiego głosu na świecie w temacie antydopingu. Nie ukrywam, że jest to dla mnie szczególna misja, bo sport jest mi bliski od zawsze i działanie na jego rzecz to prawdziwy przywilej. A zwłaszcza teraz, gdy stałam się również odpowiedzialna za obszar związany z zasadami uczciwości w sporcie – mówi Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obecność trzeciego już Polaka w strukturze WADA jest także wyróżnieniem dla funkcjonowania polskiego systemu antydopingowego. Jest to sygnał, że nasza działalność jest na naprawdę wysokim poziomie i możemy stanowić przykład dla innych krajów w kontekście dbałości o czystość i uczciwość w sporcie – dodaje Michał Rynkowski, dyrektor POLADA

Światowa Agencja Antydopingowa promuje i koordynuje Światowy Program Zwalczania Dopingu. Program ma na celu zapewnienie działań w ramach krajowych strategii zapobiegania i zwalczania dopingu w sporcie. Cel ten WADA osiąga dzięki odpowiedniemu mechanizmowi harmonizującemu, który tworzą dokumenty różnego szczebla, określające założenia Programu i techniki ich realizacji. Mechanizm ten tworzy przede wszystkim Światowy Kodeks Antydopingowy (dokument poziomu 1), a także międzynarodowe standardy (dokumenty poziomu 2) oraz modele najlepszych praktyk (dokumenty poziomu 3).

Światowa Agencja Antydopingowa została powołana do życia na mocy ustaleń Światowej Konferencji nt. Dopingu w Sporcie, która odbyła się Lozannie w dniach 2-4 lutego 1999 r. Na zakończenie Konferencji przedstawiciele władz publicznych i organizacji sportowych podpisali tzw. Deklarację Lozańską. Przewidywała ona powstanie niezależnej międzynarodowej agencji antydopingowej, gotowej do podjęcia działań już podczas Igrzysk XXVII Olimpiady w Sydney. W ten sposób 10 listopada 1999 r. utworzono w Lozannie Światową Agencję Antydopingową. 21 sierpnia 2001 r. Rada Założycielska Agencji, po przeprowadzeniu w tej sprawie głosowania, zadecydowała o przeniesieniu siedziby do Montrealu.