Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Michał Rynkowski wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy

Michał Rynkowski dyrektor POLADA został wybrany wice-przewodniczącym Grupy Monitorującej Międzynarodową Konwencję Antydopingową Rady Europy. Decyzja została podjęta podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 31 października 2018 r.

Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową jest odpowiedzialna za realizację Międzynarodowej Konwencji Antydopingowej Rady Europy. W ramach swoich kompetencji grupa realizuje zadania poprzez stałe i tymczasowe zespoły robocze, które zajmują się różnymi aspektami walki z dopingiem w sporcie, w tym m.in. zgodnością z Konwencją, zagadnieniami  prawnymi i działaniami edukacyjnymi.