Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Michał Rynkowski wybrany przewodniczącym Grupy Doradczej ds. Compliance Grupy Monitorującej Rady Europy

Ponad 80 ekspertów z Europy spotkało się w Strasburgu, aby omówić tematy dotyczące wzmocnienia walki z dopingiem na Starym Kontynencie. Jednym z punktów spotkania był wybór władz Grupy na dwuletnią kadencję. Przewodniczącym Grupy Doradczej ds. Zgodności (T-DO COMP) został dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

Zadaniem grupy jest m.in. organizacja procesów dotyczących zgodności polityk i porządków prawnych państw członkowskich z Konwencją Antydopingową Rady Europy oraz planowanie i realizacja wizyt ewaluacyjnych. – Dziękuję za zaufanie i wsparcie! Jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mogę ponownie zaangażować się w międzynarodową walkę z dopingiem sporcie – powiedział w Strasburgu Michał Rynkowski.

Grupa Monitorująca Konwencji Antydopingowej (T-DO) dokonała także przeglądu wdrożenia zalecenia dotyczącego sprawiedliwej procedury mającej zastosowanie do postępowań antydopingowych w sporcie. Temat ten będzie przedmiotem konferencji na temat prawa do sprawiedliwego procesu w postępowaniu antydopingowym. Konferencja odbędzie się w Rydze 3 października 2023 r. Grupa oceniła również postępy poczynione w zakresie ochrony sygnalistów oraz kontynuowała prace nad antydopingiem w sporcie rekreacyjnym w kontekście zobowiązania Rady Europy dotyczącego zdrowego stylu życia i polityki antydopingowej. Omówiono raporty ewaluacyjne z wizyt przeprowadzonych zimą 2022 roku w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Szwecji. Grupa monitorująca przyjęła nowe wytyczne dotyczące oceny, dzięki czemu proces oceny jest bardziej efektywny.

Grupa Monitorująca wybrała, na dwuletnią kadencję:

Przewodniczącego: Michael Petrou (Cypr)

Wiceprzewodniczący: Shafag Huseynli (Azerbejdżan)

Przewodniczący Grupy Doradczej ds. Zgodności (T-DO COMP): Michał Rynkowski (Polska)

Przewodniczący Grupy Doradczej ds. Edukacji (T-DO ED): Erik Duiven (Holandia)

Przewodniczący grupy doradczej ds. kwestii prawnych (T-DO LI): Floriane Cavel (Francja)

Przewodniczący Grupy Doradczej ds. Nauki (T-DO SCI): Nick Wojek (Zjednoczone Królestwo)