Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Lista zabronionych substancji i metod na 2018 rok

Światowa Agencja Antydopingowa opublikowała listę zabronionych substancji i metod, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Wkrótce na naszej stronie pojawi się wersja w języku polskim. Poniżej zamieszczamy link do wersji oryginalnej.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-09/wada-publishes-2018-list-of-prohibited-substances-and-methods