Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Lista Substancji i Metod Zabronionych w wersji polskiej

Zamieszamy polską wersję językową listy substancji i metod zabronionych, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. Pełny tekst listy znajduje się pod poniższym linkiem.

Lista substancji i metod zabronionych 2019