Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Lista substancji i metod zabronionych w polskiej wersji językowej

Przedstawiamy listę substancji i metod zabronionych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Lista substancji i metod zabronionych 2018 PL

Poniżej wstawiamy link do wersji angielskiej

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-09/wada-publishes-2018-list-of-prohibited-substances-and-methods