Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Lista Substancji i Metod Zabronionych 2023

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r.  obowiązuje nowa lista substancji i metod zabronionych. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian:

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI) Lista zabroniona 2023 SUBSTANCJE ZABRONIONE

S1. Środki anaboliczne

• Androst-4-en-3,11,17-trion (11-ketoandrostendion, adrenosteron) jest teraz wymieniony jako przykład substancji zabronionej. W organizmie jest przekształcany w 11-ketotestosteron. Oba te związki są androgenami już zabronionymi, odpowiednio jako metabolity androstendionu i testosteronu.

• Substancja 17ɑ-metyloepitiostanol (powszechnie określana jako epistan) jest metylowanym analogiem tiodrolu (Shionogi, Japonia) i przekształca się in vivo w zabroniony środek anaboliczny dezoksymetylotestosteron. Tym samym, zgodnie z definicją, 17ɑmetyloepitiostanol jest również substancją zabronioną z klasy S1. W celu jednoznacznego udokumentowania statusu 17ɑ-metyloepitiostanolu, substancję tę dodano do przykładów środków dopingujących.

• Do przykładów substancji zabronionych z klasy S1.2 dodano raktopaminę. Związek ten jest agonistą receptorów beta-adrenergicznych. W niektórych krajach dopuszczono jego wykorzystywanie jako stymulatora wzrostu zwierząt.

• S-23 i YK-11 zostały wymienione jako przykłady SARMs w klasie S1.2.

S4. Modulatory hormonów i metabolizmu

• Zaktualizowano klasę S4.3, uwzględniając przeciwciała prekursorów miostatyny, a do przykładów środków zabronionych dodano apitegromab.

• Dla przejrzystości przeredagowano ponownie numerację podklas, co jednak nie spowodowało zmian w klasyfikacji substancji zabronionych. Podsumowanie najważniejszych zmian i objaśnienia 2

S5. Diuretyki i środki maskujące

• W celu harmonizacji z innymi sekcjami listy zabronionej zmieniono tekst wprowadzający. • Do przykładów diuretyków dodano torasemid, który jest już wymieniony w dokumencie technicznym WADA (TD MRPL) oraz w piśmie technicznym WADA (TL24).

• Wyjaśniono, że w przypadku stosowania miejscowego w okulistyce inhibitora anhydrazy węglanowej (np. dorzolamidu, brynzolamidu), jak i felypresyny w znieczuleniach miejscowych w stomatologii, w połączeniu z substancjami, dla których wyznaczono dopuszczalną wartość graniczną, wyłączenie dla celów terapeutycznych nie jest wymagane.

Dokument zawierający pełną Listę Substancji i Metod Zabronionych, obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku, prezentujemy poniżej:

https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2022/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2023.pdf

Pozostałe dokumenty:

https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2022/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2023.-Podsumowanie-zmian.pdf

https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2022/12/Lista-Substancji-i-Metod-Zabronionych-2023.-Program-monitorujacy.pdf