Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Kongres Medycyny Sportowej z udziałem Zespołu Naukowego POLADA

W dniach 19-21 października 2023 r. odbył się XII Kongres Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej. Jednym z ważnych elementów Kongresu był dla Polskiej Agencji Antydopingowej panel o dopingu i antydopingu w sporcie. Wziął w nim udział dyrektor POLADA dr Michał Rynkowski. Prowadzącym sesję był przewodniczący Zespołu Naukowego dr n. farm. Andrzej Pokrywka a także prof. Jerzy Smorawiński, współtwórca polskiego systemu antydopingowego.

Zagadnienia antydopingowe są w programie specjalizacji z medycyny sportowej. A na całym świecie, przy okazji podobnych kongresów, organizowane są sesje dotyczące problematyki antydopingowej.   

„Antydoping jest nierozłącznym elementem nie tylko sportowej rywalizacji, ale i medycyny sportowej. Ponieważ jestem także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, nie wyobrażałem sobie, aby takiej sesji zabrakło podczas wrocławskiego wydarzenia. Miłym akcentem była możliwość poprowadzenia sesji z prof. Jerzym Smorawińskim, który współtworzył polski system antydopingowy i był przez wiele lat przewodniczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.” – mówi dr n. farm. Andrzej Pokrywka, przewodniczący Zespołu Naukowego i konsultant naukowy POLADA.

Jedną z prelekcji poprowadził dr Jonas Saugy z Uniwersytetu w Lozannie, reprezentujący centrum eksperckie Research and Expertise in anti-Doping sciences, z którym Zespół Naukowy POLADA regularnie współpracuje. Co ciekawe, 7 lat temu, podczas Kongresu PTMS, który także odbywał się we Wrocławiu, wykład wygłosił tata tegorocznego gościa, prof. Martial Saugy. To jeden z najwybitniejszych ekspertów antydopingowych w historii, m.in. współtwórca Paszportu Biologicznego Sportowca.

Jak wspomniał prezydent WADA Witold Bańka w swoim wystąpieniu do uczestników XII Kongresu Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej, jednym z powodów walki z niedozwolonym wspomaganiem farmakologicznym jest ochrona zdrowia zawodników. Zarówno lekarze, jak i przedstawiciele innych zawodów wchodzących w skład szeroko pojętej medycyny sportowej, np. fizjoterapeuci, dietetycy, fizjolodzy, biomechanicy czy farmaceuci, odgrywają szczególną rolę w tej ochronie. Ich istotna rola widoczna jest także w obszarze edukacji oraz zapobieganiu naruszeniom przepisów antydopingowych.

We Wrocławiu, Zespół Naukowy POLADA był reprezentowany przez dr inż. Olgę Surałę z Zakładu Fizjologii Żywienia i Dietetyki Instytutu Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, dr hab. Martę Nowacką – Chmielewską z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz dr Magdalenę Żmudę-Pałkę z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.