Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Konferencja z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego

W dniu 28 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego pt.: „NOWE WYZWANIA WALKI Z DOPINGIEM W SPORCIE”.

W ostatnich latach działania z obszaru walki z dopingiem w sporcie nabrały nowej dynamiki, powstała ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, utworzono Polską Agencję Antydopingową, wyodrębniono instytucjonalnie z Instytutu Sportu laboratorium akredytowane przez WADA, a miasto Katowice zostało wybrane gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w dniach 5-7 listopada br.  Na rozwój walki z dopingiem w sporcie wpływa aktywna działalność Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz kierującego nim ministra Witolda Bańki, kandydata na stanowisko prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej.

W wydarzeniu wzięło udział 200 przedstawicieli związków sportowych, policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz przedstawicieli środowiska medycznego związanego z medycyną sportową. Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z aspektami historycznymi, etycznymi, medycznymi, prawnymi i publicznymi polskiego systemu antydopingowego. Celem konferencji było kompleksowe przedstawienie współczesnych trendów z zakresu prawa, medycyny i analityki laboratoryjnej, polityki państwa   oraz działań dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw związanych z dopingiem oraz naruszeń przepisów o charakterze dyscyplinarnym, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w walkę z dopingiem w sporcie.  

W programie spotkania znalazły się cztery sesje tematyczne:

Sesja I – ASPEKTY HISTORYCZNE I ETYCZNE

Prowadzący: dr Hubert Krysztofiak, COMS

9:00 Cele i program konferencji – Michał Rynkowski, dyrektor POLADA

9:05 Nowe wyzwania walki z dopingiem w sporcie – Witold Banka, Minister Sportu i Turystyki

9:20 Doping a zdrowie publiczne – dr Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektorat Sanitarny

9:40 „Od Bukowskiego do Światowej Konferencji na temat Dopingu w Sporcie – czyli historia walki z dopingiem w Polsce”– dr Andrzej Pokrywka, Uniwersytet Zielonogórski

10:00 Czy walka z dopingiem w sporcie jest potrzebna? Rozmowa Pawła Wilkowicza (Sport.pl) ze sportowcami: Tomaszem Majewskim, Mają Włoszczowską i Luizą Złotkowską

Sesja II – ASPEKTY MEDYCZNE I ANALITYCZNE

Prowadzący: dr Andrzej Pokrywka, Uniwersytet Zielonogórski

11:00 Medyczne aspekty w walce z dopingiem w sporcie – dr Jarosław Krzywański, COMS

11:20 Wyłączenia dla celów terapeutycznych – czy w pełni zabezpieczają przed możliwymi nadużyciami? – dr Katarzyna Szmigielska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:40 Analytical challenges in the fight against doping in sport (Analityczne wyzwania w walce z dopingiem w sporcie) – dr Detlef Thieme, Institute of Doping Analysis and Sports Biochemistry in Kreischa (Niemcy)

12:10 Program Paszportu Biologicznego – dr hab. Dorota Kwiatkowska, Polskie Laboratorium Antydopingowe

Sesja III – ASPEKTY PRAWNE

Prowadzący: Aleksandra Łysuniak – Strauch, Przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji przy POLADA

13:10 Kryminalizacja dopingu – prof. Andrzej Jan Szwarc, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

13:30 Odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie reguł antydopingowych – Michał Rynkowski, POLADA

13:50 Znaczenie Polski w międzynarodowej polityce antydopingowej – Rafał Piechota, Ministerstwo Sportu i Turystyki

14:10 Ocena sądownictwa arbitrażowego – Ludwik Żukowski, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Sesja IV – ASPEKTY PUBLICZNE

Prowadzący: prof. Andrzej Małecki, POLADA

14:50 Przestępczość farmaceutyczna a doping – prof. Zbigniew Fijałek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:10 Działalność śledcza POLADA i współpraca z organami ścigania – Agnieszka Ostrowska, POLADA

15:30 Kierunki edukacji antydopingowej – Grzegorz Borkowski, POLADA

15:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji