Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Konferencja w Gruzji z udziałem Polski. Agnieszka Ostrowska z wystąpieniem o śledztwach

Agnieszka Ostrowska, kierownik Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, w dniach 21.01.2023-22.01.2023, wzięła udział w Konferencji odbywającej się w Gruzji.  Spotkania odbyły się w Tbilisi i Gori przy wsparciu Gruzińskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego, Fundacji Solidarności oraz Uniwersytetu New Vision, Gruzińskiego Związku Medycyny Sportowej oraz przy udziale Gruzińskiej Agencji Antydopingowej GADA.

21 stycznia konferencję otworzył pierwszy wiceprezes Narodowego Komitetu Olimpijskiego Elguja Berishvili oraz Prezes Stowarzyszenia Medycyny Sportowej, Główny Doktor Kadry Olimpijskiej, Profesor Zurab Kakhabrishvili. W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 uczestników.

Na konferencji omówiono kluczowe zagadnienia – kontuzje sportowe, profilaktykę i rehabilitację, antydoping, żywienie sportowe.

Prelegenci omówili następujące tematy:

•            „Badanie postawy personelu pomocniczego sportowca wobec kontroli antydopingowej, wykrywanie dopingu” – dr Teimuraz Ukleba, wice Dyrektor Gruzińskiej Agencji Antydopingowej;

•            ” Śledztwa i zbieranie danych. „Speak Up” jako platforma, dzięki której każdy może zgłosić podejrzenie dopingu. ” – Agnieszka Ostrowska – Kierownik Zespołu Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA;

•            „Powrót do sportu po urazach i kontuzjach –– David Sherman, Sportsservices Holandia.;

•            „Wracam na boisko po wstrząśnieniu mózgu” Philippe Moye, fizjoterapeuta Fizjoholland;

•            „Żywienie sportowe – jak zostać sportowcem” – Philip Moye, fizjoterapeuta FizjoHolland;

•            Problemy w żywieniu sportowców” – prof. Dietetyk, Ketevan Beridze;

•            „Leki wspomagające rehabilitację” – prof. Dr Med Zurab Kakhabrishvili;

•            „Wsparcie rehabilitacji i środki profilaktyczne” – Mueller’s Georgia, endokrynolog Ia Zedelashvili i Mueller, szef serwisu marketingowego, Anano Gvinefadze.

22 stycznia spotkanie odbyło się w Gori, a uczestnicy podzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat kontuzji sportowych, metod rehabilitacji i żywienia sportowego oraz zagadnień dotyczących antydopingu. Po zakończeniu konferencji, prezes Gruzińskiego Stowarzyszenia Medycyny Sportowej, Zurab Kakhabrishvili, wiceprezes, Khatuna Saganelidze i gościnni prelegenci, David Sherman, Philip Moye, Agnieszka Ostrowska, Temur Ukleba i Keteva Beridze wręczyli uczestnikom certyfikaty.

Warto wspomnieć, że 20 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie w Parlamencie. Przewodniczący Komisji Sportu Parlamentu Gruzińskiego Irakli Medzmariashvili wraz z przewodniczącym Komisji Opieki Zdrowotnej gościli prezesa Gruzińskiego Związku Medycyny Sportowej Zazę Lominadze, dr Teimuraza Uklebę zastępcę Dyrektora Gruzińskiej Agencji Antydopingowej oraz Davida Shermana, Philipa Moye z Holandii i Kierownika Zespołu Analityczno-Śledczego POLADA Agnieszkę Ostrowską. Przewodniczący komisji parlamentarnych podziękowali gościom za gotowość do pracy nad podnoszeniem kwalifikacji i praktycznych umiejętności gruzińskich specjalistów. Jednocześnie Pan Irakli Medzmariaszvili oświadczył że ich komisja jest gotowa zainicjować ważne kwestie na szczeblu legislacyjnym dotyczące zagadnień antydopingowych. Według Zazy Lominadze rozwój medycyny sportowej i zdrowia sportowców jest priorytetem zarówno Komisji Sportu, jak i Ochrony Zdrowotnej, dlatego obie komisje będą aktywnie pracować i współpracować z Gruzińskim Stowarzyszeniem Medycyny Sportowej.