Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowych

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zjednoczeni z międzynarodową społecznością sportowców wzywają do konstruktywnej reformy zarządzania WADA.

• Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych spotkali się na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, aby przedyskutować stan systemu antydopingowego kierowanego przez WADA oraz omówić coraz pilniejszą potrzebę przywrócenia zaufania do globalnego regulatora;

• W wyraźnym przejawie solidarności ze sportowcami, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zobowiązali się nadal stać „ramię w ramię” z globalną społecznością sportowców i wezwali ich, aby nie tracili wiary w system; „Teraz nie jest czas, aby się poddawać. W tej doniosłej chwili, kierowani palącą potrzebą, jesteśmy z wami i będziemy dążyć do przekształcenia WADA w lepszą organizację”, stwierdzili przedstawiciele organizacji antydopingowych;

• Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych potwierdzili zdecydowane zaangażowanie na rzecz Copenhagen Reform Proposals [Propozycji reform przedstawionych w Kopenhadze];

• Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zaapelowali o przeprowadzenie natychmiastowego, dokładnego, niezależnego i przejrzystego dochodzenia zleconego przez WADA w sprawie podejrzenia o zastraszanie.

29 października 2018 r.
Paryż, Francja

Po bezprecedensowym oburzeniu wyrażonym przez sportowców w związku z ostatnimi działaniami i decyzjami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), przedstawiciele 18 Narodowych Organizacji Antydopingowych (NADO) spotkali się na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, którego gospodarzem była Francuska Agencja Antydopingowa (AFLD), aby omówić stan światowego systemu antydopingowego oraz pilną potrzebę przywrócenia zaufania społeczeństwa i sportowców do WADA – światowego organu regulacyjnego.

Potwierdzając swoją stałą i niezachwianą wolę stania „ramię w ramię” ze światową społecznością sportowców oraz uznając niedawne oburzenie sportowców całego świata w następstwie procesu, który doprowadził do kontrowersyjnej decyzji Komitetu Wykonawczego WADA o przywróceniu Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) z dnia 20 września, przedstawiciele organizacji antydopingowych w wyraźnym przejawie solidarności ze sportowcami stwierdzili, iż: „Podczas gdy inni mogą nie wsłuchiwać się w wasze obawy i wasze propozycje dotyczące poprawy zarządzania WADA, pragniemy jasno powiedzieć, że traktujemy Wasz głos poważnie. Słyszymy i podzielamy wasze obawy i popieramy wszystkie wasze działania w dążeniu do zreformowania WADA tak, aby wasze prawa były w pełni respektowane i żeby decyzje były podejmowane w interesie czystego sportu”.

Po raz trzeci w tym roku przedstawiciele NADO potwierdzili swoje zaangażowanie oraz ponownie podkreślili pilność wdrożenia propozycji reform przedstawionych w Kopenhadze [Copenhagen Reform Proposals], serii reform koncentrujących się na niezależności, przejrzystości i najlepszych praktykach zarządzania, przedstawionych w sierpniu 2016 r. w następstwie ustaleń raportu McLarena, wzywając jednocześnie międzynarodową społeczność sportową do wzmocnienia wysiłków na rzecz walki z dopingiem w sporcie i przywrócenia wiary sportowców w uczciwe współzawodnictwo na całym świecie.

W nawiązaniu do zestawu propozycji dotyczących zarządzania WADA, opublikowanych w zeszłym tygodniu przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania WADA, przedstawiciele NADO zobowiązali się do poparcia zasad wyrażonych w inspirowanym przez zawodników dokumencie „Reforma systemu zarządzania” (The Alternative, [Alternatywa]), przedstawionym 9 października, który cieszy się szerokim poparciem wśród społeczności antydopingowej. Zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych przywódców Światowej Agencji Antydopingowej do poparcia zasad zawartych w obu dokumentach – The Alternative [Alternatywa] i Copenhagen [Kopenhaga].

„Biorąc pod uwagę obawy sportowców związane z procesem decyzyjnym i zarządzaniem WADA oraz uwzględniając wszystko to, czego niestety byliśmy świadkami w następstwie rosyjskiego kryzysu dopingowego, ograniczone propozycje WADA dotyczące reformy zarządzania dalece odbiegają od tego, o co wzywali sportowcy na całym świecie i inni mistrzowie czystego sportu w ciągu ostatnich dwóch lat, i dlatego wszystko należy jeszcze raz przemyśleć” – stwierdzili przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych obecni na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu.

Potwierdzając swoje niezadowolenie ze sposobu w jaki decyzja WADA o przywróceniu RUSADA została podjęta, przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych zachęcali społeczność międzynarodową do patrzenia w przyszłość. „Wzywamy WADA, aby nie powtarzała błędów popełnionych w procesie przywracania RUSADA i aby prowadziła swoje działania w sposób bardziej przejrzysty i otwarty. Z myślą o kluczowym terminie, tzn. 31 grudnia, wzywamy WADA do przeprowadzenia otwartego, przejrzystego i jasnego procesu zabezpieczania próbek antydopingowych oraz, biorąc pod uwagę ważkość problemu i poziom zainteresowania sportowców i interes publiczny, do zwołania pilnego i odpowiedzialnego posiedzenia komitetu ds. zgodności WADA w celu wydania zalecenia w sprawie przestrzegania przez RUSADA przepisów WADA. Świat czeka i patrzy” – dodali.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wezwali WADA do zlecenia dokładnego, przejrzystego i niezależnego dochodzenia w sprawie niepokojących doniesień społecznych dotyczących zastraszania.

Omawiając sposoby dalszych działań, przedstawiciele krajowych agencji antydopingowych zobowiązali się do wspierania WADA w jej roli globalnego regulatora, aczkolwiek z ulepszoną strukturą zarządzania. „Musimy kontynuować prace nad zmianą zarządzania WADA i przywróceniem jej wiarygodności wśród sportowców i społeczeństwa”.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele krajowych agencji antydopingowych wystosowali wyraźny, jednoznaczny apel o podjęcie działań zmierzających do uczynienia ze Światowej Agencji Antydopingowej organizacji silniejszej i zaapelowali do światowego organu regulacyjnego o uważne wysłuchanie i uwzględnienie opinii sportowców: „WADA ponownie się podniesie, ale tylko wtedy, gdy uwzględni globalne problemy społeczności sportowców”.

Komunikat poparły następujące krajowe organizacje antydopingowe (NADO):

1. AFLD (Agence Française de lutte contre le dopage)
2. Anti Doping Danmark
3. Anti-Doping Norway
4. Anti-Doping Singapore
5. ASADA (Australijska Agencja Antydopingowa)
6. CCES (Kanadyjska Agencja Antydopingowa)
7. Doping Autoriteit
8. Drug Free Sport New Zealand
9. FINCIS (Fińska Agencja Antydopingowa)
10. NADA Austria
11. NADA Germany
12. POLADA (Polska Agencja Antydopingowa)
13. Sport Ireland
14. Swedish Sport Confederation
15. Swiss Anti-Doping
16. UKAD (Angielska Agencja Antydopingowa)
17. USADA (Amerykańska Agencja Antydopingowa)