Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Komunikat przedstawicieli niektórych narodowych agencji antydopingowej dotyczący przywrócenia RUSADA

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają Światową Agencję Antydopingową do odłożenia podjętej w czwartek decyzji o przywróceniu statusu Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) do czasu, aż Rosja udowodni, że spełniła wszystkie warunki mapy drogowej WADA.

Przedstawiciele krajowych organizacji antydopingowych wzywają WADA, aby nie przywracała statusu RUSADA do czasu otrzymania wszystkich danych analitycznych Systemu Zarządzania Informacjami laboratorium moskiewskiego (LIMS), umożliwiających ściganie za naruszanie przepisów antydopingowych zgodnie z zasadą praworządności i poszanowania czystych sportowców, których dotknęły Raporty Pounda i McLarena.

Oświadczenie zostało złożone przez przedstawicieli organizacji antydopingowych Australii, Austrii, Kanady, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

18 września 2018 r.

My, przedstawiciele  narodowych organizacji antydopingowych, jesteśmy zaalarmowani kompromisem zawartym w piątek (14 września) przez większość Komitetu ds. Zgodności Światowej Agencji Antydopingowej (CRC) zalecającym przywrócenie statusu Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA). RUSADA została uznana za organizację niedziałającą zgodnie z przepisami po opublikowaniu przez niezależną komisję WADA w listopadzie 2015 r. druzgocącego raportu na temat dopingu w rosyjskiej lekkoatletyce (Raport Pounda).

Z listów wymienionych między WADA a Rosją, opublikowanych przez media w ostatni weekend, wynika, że nie zostały spełnione wszystkie warunki mapy drogowej ustalonej przez Komitet Wykonawczy WADA i przyjętej przez Rosję w sierpniu 2017 roku. Listy te stanowią wyraźną „zmianę celów” przez WADA.

Nie możemy ani zrozumieć, ani zaakceptować faktu, że dwa warunki mapy drogowej, czyli przyjęcie przez Rosję Raportu McLarena i udzielenie WADA dostępu do laboratorium moskiewskiego, pozostają niespełnione, a mimo to wiodący organ WADA ds. zgodności zaleca przywrócenie statusu kraju, który stosował najgorszy system antydopingowy w sporcie międzynarodowym.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że rząd rosyjski nie udzielił jeszcze WADA odpowiedniego dostępu do próbek moczu przechowywanych w laboratorium moskiewskim. W piśmie z dnia 22 czerwca 2018 r. WADA jasno określiło ten wymóg, a także stwierdziła:

„Przeprowadziliśmy odpowiednie konsultacje i przedstawiliśmy ofertę, zgodnie z którą jeśli komisja śledcza zgodzi się na tę współpracę bezwarunkowo i potwierdzi nam, że uczyni to w uzgodnionym terminie w 2018 r., wówczas WADA uzna, że drugi warunek [dostęp do laboratorium moskiewskiego] został spełniony. Nie są to nowe propozycje i chcemy uniknąć zarzutu, że WADA „zmienia cele”.

Aby uniknąć wątpliwości,  pragniemy odnotować, że cele zostały zmienione. Mapa drogowa uległa zmianie. Jest to po prostu niedopuszczalne i nie przywróci zaufania do światowego sportu w czasie, gdy sportowcy i kibice sportowi najbardziej go potrzebują. Prosimy WADA, aby nie rozważała przywrócenia statusu RUSADA do czasu otrzymania wszystkich danych analitycznych Systemu Zarządzania Informacjami laboratorium moskiewskiego (LIMS), które są niezbędnymi informacjami i dowodami, które pomogą w ściganiu naruszeń przepisów antydopingowych we wszystkich sportach wymienionych w Raportach Pounda i McLarena. Dopóki Rosja nie dostarczy tych informacji i nie zapewni dostępu do próbek do ponownej analizy, bezwarunkowo i w uzgodnionych ramach czasowych, nie można uznać, że Rosja spełniła ten istotny wymóg mapy drogowej.

Światowa społeczność sportowców wykonała bezprecedensowy krok, aby wyrazić swoje obawy w związku z nagłym i niespodziewanym zaleceniem Komitetu ds. Zgodności WADA, aby przywrócić status RUSADA na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego WADA odbytego na Seszelach w dniu 20 września. Jest to sygnał dla świata, że doping jest tolerowany w czasie, gdy musimy wysłać zupełnie przeciwny sygnał.

W interesie czystych sportowców oraz w celu podtrzymania zaufania do sportu  wzywamy Światową Agencję Antydopingową do odroczenia decyzji Komitetu Wykonawczego podjętą w czwartek do czasu, gdy Rosja wyraźnie i publicznie spełni pozostałe warunki mapy drogowej WADA a WADA będzie mogła potwierdzić, że posiada kluczowe dane systemu LIMS.