Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Komunikat Polskiej Agencji Antydopingowej dla Zawodników Kadry Olimpijskiej na ZIO Pjongczang 2018

Z uwagi na  bezpieczeństwo zawodników i zminimalizowanie ryzyka nieświadomego zastosowania substancji zabronionych lub metod zabronionych przygotowaliśmy praktyczne informacje na temat zagrożeń, które mogą wystąpić podczas ZIO w Pjongczang odbywających się w dniach 9-25 lutego 2018 roku.

 

  1. Badania antydopingowe

Zgodnie z IOC Anti-Doping Rules, próbki pobrane w ciągu 12 godzin przed zawodami
i w trakcie zawodów, będą analizowane pod kątem wszystkich zabronionych substancji. Natomiast próbki pobrane poza zawodami będą analizowane jedynie pod kątem substancji zabronionych poza zawodami.  Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo
w obowiązującej liście substancji i metod zabronionych www.antydoping.pl . Należy liczyć się z faktem, iż podczas kontroli będą Państwo proszeni o oddanie próbki moczu i/ lub próbki krwi.

  1. Ostrzeżenie przed stosowaniem odżywek i suplementów diety

Przestrzegamy przed stosowaniem suplementów diety i odżywek zakupionych na własną rękę. Kategorycznie odradzamy stosowania preparatów stymulujących, odżywek
o charakterze przedstartowym, i tak zwanych „spalaczy” tłuszczu. Prosimy o przyjmowanie jedynie preparatów dostarczonych zaakceptowanych przez polski związek sportowy.

  1. Korzystanie z gastronomii

Prosimy o spożywanie posiłków jedynie w oficjalnych punktach gastronomicznych ZIO Pjongczang 2018.

  1. Dane pobytowe

Przypominamy o obowiązku wypełniania danych pobytowych w systemie ADAMS.

  1. Podczas kontroli

Proszę pamiętać o zadeklarowaniu w trakcie kontroli wszystkich stosowanych preparatów
w protokole kontroli antydopingowej (Doping Control Form). Oznacza to, że należy wpisać wszystkie przyjmowane w ostatnim czasie leki, odżywki i suplementy diety. Jeżeli jest ich na tyle dużo, że mogą pojawić się problemy z ich zapamiętaniem, prosimy o przygotowanie listy preparatów do celów kontroli antydopingowej.

 

  1. Doraźne przyjmowanie leków

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości przed doraźnym podjęciem leczenia prosimy o skonsultowanie się z lekarzem misji olimpijskiej. Prosimy o nieprzyjmowanie jakichkolwiek leków na własną rękę.

W przypadku wątpliwości prosimy o korzystanie z bazy leków Polskiej Agencji Antydopingowej www.leki.antydoping.pl

W czasie igrzysk będzie funkcjonowało Antydopingowe Pogotowie informacyjne
pod numerem +48 695-367-464 lub adresem e-mail: api@antydoping.pl.

  1. Uwaga na stosowanie niektórych leków

Prosimy o nie stosowanie jakichkolwiek leków zawierających efedrynę lub pseudofedrynę, ponieważ przyjęcie nawet dozwolonych dawek terapeutycznych może potencjalnie prowadzić do uzyskania wyniku niekorzystnego analitycznie (pozytywnego).

  1. Wyłączenia terapeutyczne (TUE)

Prosimy wszystkich zawodników, u których zdiagnozowano w ostatnim czasie choroby wymagające leczenia farmakologicznego o dokładne sprawdzenie, czy stosowane środki lecznicze z uwagi na ewentualną obecność substancji zabronionych nie wymagają złożenia wniosku o wyłączenie terapeutyczne. Ponadto sportowcy, którym udzielono w przeszłości zezwolenia na stosowanie substancji zabronionych w ramach postępowania leczniczego proszone są o sprawdzenie daty ważności obowiązującego wyłączenia terapeutycznego.

  1. Uwaga na produkty zawierające mak

Prosimy o niespożywanie produktów zawierających mak (makowiec, tort makowy, bułki
z makiem itp.), ponieważ może to prowadzić do uzyskania pozytywnego wyniku badań antydopingowych na obecność morfiny.

  1. Metody zabronione

Przypominamy, iż infuzje dożylne oraz iniekcje są zabronione w każdym czasie, o ile stosowane są w objętości większej niż 100 ml w okresie 12 godzin, z wyłączeniem tych przyjętych w uzasadnionych przypadkach w trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych badań klinicznych.

 

Życzymy sukcesów i uczciwej rywalizacji sportowej !