Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

KOMUNIKAT CEADO W SPRAWIE CHIŃSKICH PŁYWAKÓW

CEADO z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komitetu Wykonawczego WADA o zaproszeniu niezależnego prokuratora do zbadania postępowania WADA w sprawie 23 chińskich sportowców. Ta szybka reakcja jest odpowiedzią na apele niektórych mediów i przedstawicieli krajowych organizacji antydopingowych, którzy prosili o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia.

Warto podkreślić, że sprawy dopingowe są często złożone, wymagają przestrzegania skomplikowanych przepisów antydopingowych i opierają się na bardzo wrażliwych podstawach naukowych. Najwyższym priorytetem jest prowadzenie postępowań antydopingowych i dochodzeń zgodnie z zasadami i przepisami, aby chronić czystych sportowców, którzy nie zasługują na oskarżenia bez wystarczających dowodów.

W świetle zbliżających się Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu kluczowe jest odzyskanie zaufania do systemu antydopingowego, co można osiągnąć jedynie poprzez wzajemne poleganie na sobie i międzynarodową współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

Naszym wspólnym celem jest ochrona prawa wszystkich sportowców i personelu pomocniczego sportowców do uczestnictwa w rywalizacji wolnej od dopingu. WADA jako międzynarodowy regulator ds. walki z dopingiem, od czasu utworzenia, poczyniła znaczne postępy w harmonizacji wdrażania zasad i procedur na całym świecie.

CEADO nadal, wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami społeczności antydopingowej, będzie monitorować międzynarodowy rozwój w najlepszym interesie czystych sportowców na całym świecie.

Komunikat w oryginale: CEADO statement regarding Chinese swimmer case