Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Komitet Wykonawczy WADA zatwierdza listę substancji i metod zakazanych na rok 2023

Aktualizowana co roku Lista określa substancje i metody, które są zabronione na mocy Światowego Kodeksu Antydopingowego. Do Listy zostały wprowadzone nieliczne zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku (w przypadku tramadolu w 2024 roku).

THC

Jeśli chodzi o konopie indyjskie (delta9-tetrahydrokannabinol, THC), Komitet Wykonawczy poparł zalecenie Grupy Doradczej Ekspertów ds. Listy, aby status THC na Liście pozostał niezmieniony.

THC jest zabronione tylko w zawodach i tylko wtedy, gdy stężenie w moczu przekracza próg 150 ng/mL. Próg ten został podniesiony w 2013 r. z 15 ng/mL. Co więcej, włączenie do Kodeksu przepisu o „substancji nadużywanej” od 2021 roku znacznie zmniejszyło długość zawieszenia z potencjalnych dwóch (lub nawet czterech) lat wcześniej do zaledwie minimalnie jednego miesiąca dla sportowców, którzy mogą wykazać, że użycie THC miało miejsce poza zawodami i nie było związane z osiąganiem wyników sportowymi. W innych przypadkach nadal mogą zostać nakładane kary w standardowym wymiarze dyskwalifikacji.

Eksperci Grupy Doradczej zgadzają się także z przedstawicielem WADA ds. etyki, który nadal uważa, że używanie konopi indyjskich jest sprzeczne z duchem sportu w wielu dziedzinach wymienionych w Kodeksie.

Tramadol

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Komitet poparł rekomendację Grupy Doradczej Ekspertów ds. Listy dotyczącą zakazania stosowania tramadolu podczas zawodów sportowych. Zakaz wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Opóźnienie wdrożenia tej rekomendacji daje czas na właściwą edukację sportowców, ich otoczenia i personelu medycznego. Pozwoli to również na przeprowadzenie właściwych dodatkowych analiz naukowych. Ponadto daje to władzom sportowym czas na opracowanie narzędzi edukacyjnych dla sportowców oraz personelu medycznego i pomocniczego, aby zająć się bezpiecznym stosowaniem tramadolu dla celów terapeutycznych.

Tramadol znajduje się w programie monitorowania WADA, a dane zebrane w ramach tego programu wskazują na nadużywanie tej substancji przez sportowców. Badania naukowe, finansowane przez WADA, potwierdziły również potencjał tramadolu w zakresie zwiększania wydajności sportowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie WADA: https://www.wada-ama.org/en/news/wada-executive-committee-approves-2023-prohibited-list